19:37:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Infront är en norsk finansiell koncern. Idag innehas specialisering mot lösningar för realtidsdata, handel, nyheter, samt bolags- och marknadsanalyser. Verksamheten utgår ifrån egenutvecklade terminaler. Utöver ägs ett flertal nordiska nyhetsmedier. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro på den europeiska - och nordiska marknaden. Infront etablerades 1998 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning INFRNT 0.00 NOK
2020-06-17 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning INFRNT 0.00 NOK
2019-05-10 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-10 Årsstämma 2017
2018-04-30 Ordinarie utdelning INFRNT 0.40 NOK
2018-02-12 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2019-11-08 15:08:45
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010850613.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.