10:38:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning INIFY 0.00 NOK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning INIFY 0.00 NOK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaEuronext Growth Oslo
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inify Laboratories tillhandahåller cancerdiagnostik genom laboratorietjänster inom patologi. Bolaget använder ett digitalt, standardiserat arbetsflöde för svarstider och kvalitetssäkring, initialt inom prostata diagnostik. Kunderna består främst utav laboratorier och sjukhus. Inify Laboratories grundades år 2022 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.
2023-11-06 09:00:44
STOCKHOLM - 6 november 2023 - Inify Laboratories, en unik laboratorieverksamhet
som tillhandahåller cancerdiagnostik inom patologi, har erhållit ackreditering
som medicinskt laboratorium enligt standarden ISO 15189.

"Att bli ackrediterade inom 5 månader från lansering av en helt unik
laboratorieverksamhet för cancerdiagnostik måste vara någon form av rekord. Det
är ännu en bekräftelse på den förmåga, kvalitetsmedvetenhet och kunskapsbredd vi
besitter i Inify" säger VD Fredrik Palm på Inify Laboratories.

"För oss på Inify innebär detta ett kvitto på att vår verksamhet lever upp till
de högt ställda krav vi har på oss själva. Att gå igenom ackrediteringsprocessen
har varit ett arbete som involverat hela organisationen, där hela teamet har
bidragit med kompetens och engagemang för att få alla bitar på plats. Vi avser
att med stolthet upprätthålla och vidareutveckla det som denna ackreditering
innebär för oss, nämligen en kultur av kvalitetstänk och ständiga förbättringar,
vilken genomsyrar alla delar av verksamheten." säger Johanna Karling,
kvalitetschef på Inify Laboratories.

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom
EU.

Den kan utfärdas till verksamheter som utför provtagning och kontroller, till
exempel medicinska laboratorier. I Sverige är Swedac den myndighet som utfärdar
ackreditering. En kompetensprövning görs genom en oberoende kvalitetsgranskning
av verksamheten. Inify har genomgått granskningen som innefattar en genomlysning
av verksamhetens rutiner och processer för kvalitetsstyrning, kompetenskrav och
dokumentation, för att kontrollera att verksamheten uppfyller gällande krav och
standarder.

Ackrediteringsbevis har utfärdats efter att Swedac konstaterat att Inify
Laboratories uppfyller de krav som ställs på ett medicintekniskt laboratorium.

Hälso- och sjukvården, framför allt den som bedrivs i offentlig regi, har ofta
internt ställda krav på att i första hand anlita ackrediterade medicinska
laboratorier för utförande av laboratorietjänster.

"Det här är en av huvudnycklarna till marknaden, vilket möjliggör för oss att
accelerera på resan mot att erbjuda högkvalitativ cancerdiagnostik med korta och
förutsägbara svarstider till så många patienter som möjligt," säger Palm.

För mer information, kontakta VD, Fredrik Palm, fredrik.palm@inify.com, eller
besök www.inify.com.

###

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna
laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med
hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde.
Initialt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan
utökas till att innefatta andra diagnoser.
Tjänsten innefattar hela provhanteringskedjan från logistik och vävnadsberedning
till diagnosticering, som utförs av en patolog antingen inom Inify Laboratories
eller i kundens organisation. Diagnosen assisteras av vår egen AI, som i
kliniska utvärderingar har visat sig ha världsledande precision. Hela
arbetsflödet stöds av ett skräddarsytt processhanteringssystem.
Inify Laboratories är baserat i Sverige och blev fristående 2022 genom en
avknoppning frånContextVision (https://www.contextvision.com/), som har 40 års
erfarenhet inom digitala bilder för medicinsk diagnostik. Bolaget är noterat
påEuronext Growth
Oslo (https://live.euronext.com/en/product/equities/SE0017486103-MERK) med
ticker INIFY (https://live.euronext.com/en/product/equities/SE0017486103-MERK).

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska
lagen om värdepappershandel.