22:25:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Itera är ett norskt IT-konsultbolag. Bolaget tillhandahåller digitala lösningar och onlinetjänster för en rad olika företagskunder. Exempel på bolagets tjänster inkluderar applikationsförvaltning, molnbaserade lösningar, infrastrukturtjänster, systemutveckling, projektledning, samt IT-drift. Bolagets produkter och tjänster används inom ett brett segment av marknader, främst koncentrerat till försvarsindustrin, finans, media och telekom. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning ITE 0.20 NOK
2020-05-25 Årsstämma 2019
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Bonusutdelning ITE 0.30 NOK
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning ITE 0.25 NOK
2019-05-21 Årsstämma 2018
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning ITE 0.25 NOK
2018-05-22 Årsstämma 2017
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Bonusutdelning ITE 0.25 NOK
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Ordinarie utdelning ITE 0.18 NOK
2017-05-22 Årsstämma 2016
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Bonusutdelning ITE 0.15 NOK
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-05-24 Ordinarie utdelning ITE 0.12 NOK
2016-05-23 Årsstämma 2015
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Ordinarie utdelning ITE 0.15 NOK
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Årsstämma 2014
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Ordinarie utdelning
2014-05-21 Årsstämma 2013
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning
2013-05-23 Årsstämma 2012
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-10 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Ordinarie utdelning
2010-04-29 Årsstämma 2009
2010-04-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-05-25 Ordinarie utdelning
2008-05-23 Ordinarie utdelning
2007-08-02 Bonusutdelning
2007-05-10 Ordinarie utdelning
2006-07-24 Ordinarie utdelning
2005-09-21 Ordinarie utdelning
2020-02-25 07:15:00
Oslo, 25. februar 2020: Itera opplevde høy etterspørsel innenfor den digitale
kjernevirksomheten og økte den totale driftsmarginen til 12,7% i fjerde kvartal
og til 10,0% for 2019 totalt. Investeringene i tjenesteområdet Managed Cloud
Services viser positive effekter.

Konsernets driftsinntekter ble NOK 146,0 millioner (NOK 141,3 millioner) i
fjerde kvartal 2019, som representerer en vekst på 3 prosent. Driftsinntektene
fra Iteras egne tjenester økte med 13 prosent, mens abonnementsbaserte
driftsinntekter økte med 7 prosent. Driftsinntekter fra tredjepart gikk ned med
49 prosent grunnet ferdigstilling av et oppdrag av vesentlig størrelse i
Danmark.

Konsernets driftsinntekter for 2019 som helhet ble NOK 560,3 millioner (NOK
531,3 millioner), noe som representerer en vekst på 5 prosent.

Bruttofortjenesten ble NOK 127,2 millioner (NOK 117,9 millioner) i fjerde
kvartal. Dette representerer en vekst på 8 prosent. Veksten ble drevet av en
særlig høy økning av nye kunder. Bruttofortjenesten for 2019 som helhet ble NOK
483,0 millioner (NOK 444,0 millioner), som representerer en vekst på 9 prosent
sammenlignet med 2018.

Konsernets totale driftskostnader i fjerde kvartal 2019 økte med 2 prosent til
NOK 127,4 millioner (NOK 124,4 millioner). Totale driftskostnader for 2019 som
helhet ble NOK 504,1 millioner (NOK 488,5 millioner).

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for fjerde kvartal 2019 ble NOK 28,0
millioner (NOK 22,3 millioner), noe som gir en EBITDA-margin på 19,2 prosent
(15,8 prosent). Driftsresultat (EBIT) ble NOK 18,6 millioner (NOK 16,9
millioner) i fjerde kvartal 2019. Driftsmarginen for fjerde kvartal 2019 ble
12,7 prosent sammenlignet med 12,0 prosent i fjerde kvartal 2018.
Driftsresultatet for 2019 som helhet var NOK 56,2 millioner mot NOK 42,8
millioner i 2018, noe som gir en driftsmargin på 10,0 prosent (8,1 prosent).   

Iteras driftsresultat i den digitale kjernevirksomheten var NOK 15,7 millioner
(NOK 17,8 millioner) i fjerde kvartal med en driftsmargin på 14,4 prosent (17.0
prosent). Iteras driftsresultat fra den tradisjonelle datasentervirksomheten var
NOK 2,9 millioner (NOK -0,9 millioner) med en driftsmargin på 7,9 prosent (-2,6
prosent). Transformasjonsprogrammet for å flytte Iteras tradisjonelle datasentre
til skyen utvikler seg i tråd med planen, og forretningsområdet Managed Cloud
Services vil bli inkludert i rapporteringen av den digitale kjernevirksomheten
fra 2020.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 43,1 millioner (NOK 42,0
millioner) i fjerde kvartal 2019 og NOK 80,0 millioner (NOK 56,8 millioner) i
2019 som helhet. Itera hadde NOK 53,1 millioner i kontanter og
kontantekvivalenter 31. desember 2019, sammenlignet med NOK 55,3 millioner 31.
desember 2018.

De 30 største kundene utgjorde 75 prosent av konsernets omsetning, ned fra 79
prosent i fjerde kvartal 2018, siden det ble inngått samarbeid med nye kunder i
nye sektorer i løpet av 2019.

- Vi har lagt bak oss et år med god utvikling. Vi har fulgt strategien, og har
vunnet nye kunder i nye sektorer, blant annet innen energi, maritim sektor og
fiskeri. Vi har gått inn i nye geografiske markeder, og kan vise til sterk
utvikling både på Vestlandet og på Island. Vi har også gjennomført oppdrag i
USA, og opplever mer enn noen gang at leveransemodellen vår legger til rette for
effektivt og sømløst samarbeid på tvers av geografiske grenser. Videre har vi
bygget et nytt forretningsområde rundt skytjenester som nå viser gode
resultater, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

Antall ansatte var ved periodens slutt 512, sammenlignet med 486 ved utgangen av
fjerde kvartal i 2018. Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore i
Slovakia og Ukraina utgjorde 49 (45) prosent ved slutten av i fjerde kvartal. 

Styret gjorde 24. februar 2020 et vedtak om å foreslå et ordinært utbytte på NOK
0,30 per aksje på generalforsamlingen 25. mai 2020. Det vil også be om fornyet
fullmakt til å beslutte eventuelle tilleggsutbytter. 


For mer informasjon:

Arne Mjøs, konsernsjef | arne.mjos@itera.no | +47 905 23 172
Bent Hammer, finansdirektør | bent.hammer@itera.no | +47 982 15 497Om Itera – spesialisten på å skape bærekraftig digital virksomhet
Itera er spesialister på å skape bærekraftig, digital virksomhet, med teknologi,
kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. Itera leverer
prosjekter og tjenester i tverrfaglige team til nordiske virksomheter som ser
innovasjon, effektiv kommunikasjon og smart bruk av teknologi som sentrale
virkemidler for å nå målene sine. Kundene er nordiske virksomheter innen bank og
forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility.
Itera har hovedkontor i Oslo, og er notert på Oslo Børs under tickeren ITE.