13:24:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Itera är ett norskt IT-konsultbolag. Bolaget tillhandahåller digitala lösningar och onlinetjänster för en rad olika företagskunder. Exempel på bolagets tjänster inkluderar applikationsförvaltning, molnbaserade lösningar, infrastrukturtjänster, systemutveckling, projektledning, samt IT-drift. Bolagets produkter och tjänster används inom ett brett segment av marknader, främst koncentrerat till försvarsindustrin, finans, media och telekom. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ITERA 0.25 NOK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Bonusutdelning ITERA 0.4
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning ITERA 0.20 NOK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Bonusutdelning ITERA 0.3
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning ITERA 0.25 NOK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning ITERA 0.25 NOK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Bonusutdelning ITERA 0.25
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Ordinarie utdelning ITERA 0.18 NOK
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Bonusutdelning ITERA 0.15
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-05-24 Ordinarie utdelning ITERA 0.12 NOK
2016-05-23 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Ordinarie utdelning ITERA 0.15 NOK
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Ordinarie utdelning
2014-05-21 Årsstämma 2014
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning
2011-05-05 Årsstämma 2011
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Ordinarie utdelning
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-05-25 Ordinarie utdelning
2008-05-23 Ordinarie utdelning
2007-08-02 Bonusutdelning
2007-05-10 Ordinarie utdelning
2006-07-24 Ordinarie utdelning
2005-09-21 Ordinarie utdelning
2020-05-05 07:15:00
Oslo, 5. mai 2020: Itera hadde en sterk vekst på 13% i første kvartal og en
ytterligere økning i lønnsomhet med en EBIT-margin på 11,9% (9,7%). Veksten var
hovedsakelig drevet av en særlig sterk økning i nye kunder, som stod for hele
12% av periodens driftsinntekter.
 
Konsernets driftsinntekter ble NOK 161.9 millioner (NOK 142.8 million) i første
kvartal 2020, som representerer en vekst på 13 prosent. Veksten var hovedsakelig
knyttet til konsernets digitale kjernevirksomhet, der omsetningen økte med 15
prosent fra NOK 114,5 millioner til NOK 131,6 millioner, mens omsetningen fra
den tradisjonelle datasentervirksomheten viste en økning på 7 prosent fra NOK
28.2 millioner til NOK 30,2 millioner. 

Konsernets totale driftskostnader i første kvartal 2020 økte med 11 prosent til
NOK 142,7 millioner (NOK 128,9 millioner). 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for første kvartal 2020 ble NOK 29,3
millioner (NOK 22,3 millioner), og driftsresultat (EBIT) ble NOK 19,2 millioner
(NOK 13,8 millioner). Noe av forbedringen på EBITDA skyldes en ny
regnskapsstandard som flytter  Driftsmarginen for første kvartal 2020 ble 11,9
prosent sammenlignet med 9,7 prosent i første kvartal 2019. 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 7,5 millioner (NOK –5,0
millioner) i første kvartal 2020. 

- Tatt i betraktning de svært omfattende samfunnsmessige konsekvensene av
COVID-19 avsluttet Itera første kvartal med et tilfredsstillende aktivitetsnivå,
med alle ansatte på hjemmekontor. En årsak er at vår eksponering i de mest
alvorlig rammede sektorene er begrenset, og at vår rolle i disse sektorene er
knyttet til kjernesystemer og strategiske digitaliseringsprosjekter som skal
forsterke kundens konkurransedyktighet. Dette er oppdrag med lav sannsynlighet
for nedskalering eller avslutning. En annen faktor er vår hybride
leveransemodell, som representerer et konkurransefortrinn sammenlignet med
CV-baserte forretningsmodeller fordi vi kan tilby tjenester av svært høy
kvalitet til attraktive prismodeller. Faktisk utfordres den nordiske CV-baserte
forretningsmodellen på grunn av COVID-19, noe som gjør vår hybride
leveransemodell, med tverrfaglige team på tvers av landegrenser enda mer
attraktiv, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

De 30 største kundene utgjorde 77 prosent av konsernets omsetning, som er på
samme nivå som i første kvartal 2020. 

Antall ansatte var ved periodens slutt 527, sammenlignet med 488 ved utgangen av
første kvartal i 2019.

Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore utgjorde 49 (46) prosent
i første kvartal. 


For mer informasjon:

Arne Mjøs, konsernsjef | arne.mjos@itera.no | +47 905 23 172
Bent Hammer, finansdirektør | bent.hammer@itera.no | +47 982 15 497

Om Itera – spesialister på å skape bærekraftig digital virksomhet
Itera er spesialister på å skape digital virksomhet, med teknologi,
kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. Itera leverer
prosjekter og tjenester i tverrfaglige team til nordiske virksomheter som ser
innovasjon, effektiv kommunikasjon og smart bruk av teknologi som sentrale
virkemidler for å nå målene sine. Kundene er nordiske virksomheter innen bank og
forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility.
Itera har hovedkontor i Oslo, og har omlag 530 ansatte i Norden, Ukraina og
Slovakia. Itera er notert på Oslo Børs under tickeren ITE.