21:49:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Kongsberg Gruppen levererar lösningar till olje- och gasindustrin, sjöfart, försvars- och flygindustrin. Koncernen bedrivs via dotterbolag med vardera affärsinriktning. Produkter och tjänster som levereras inkluderar systemlösningar för offshore- samt onshore verksamhet, robotar och kameror för undervattensoperationer, sensorer, tanksystem samt ingenjörstjänster. Utöver erbjuds eftermarknadsservice i form av utbildning och support. Koncernen grundades 1987 och har huvudkontor i Kongsberg.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Bonusutdelning KOG 12
2022-05-12 Ordinarie utdelning KOG 3.30 NOK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning KOG 3.00 NOK
2021-05-07 Bonusutdelning KOG 5
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-02 Bonusutdelning KOG 10
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning KOG 2.50 NOK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning KOG 2.50 NOK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning KOG 4.25 NOK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Ordinarie utdelning KOG 5.00 NOK
2015-05-08 Bonusutdelning KOG 4.25
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Bonusutdelning KOG 1
2014-05-12 Ordinarie utdelning KOG 4.25 NOK
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK
2012-05-07 Årsstämma 2012
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK
2011-05-09 Årsstämma 2011
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-05-08 Split
2022-05-10 07:00:00
Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) økte driftsinntektene med 11 prosent sammenliknet
med 1. kvartal i fjor og hadde vekst i alle forretningsområdene. EBITDA ble
påvirket med til sammen NOK 182 millioner knyttet til to forhold, inkludert NOK
113 millioner i ekstraordinær påskjønnelse til alle ansatte. Justert for disse
var EBITDA-marginen på nivå med tilsvarende kvartal i fjor.

1.kvartal:
o Ordreinngangen ble NOK 7,5mrd mot NOK 7,6mrd i første kvartal i 2021
o Driftsinntektene ble NOK 7,0mrd mot NOK 6,4mrd i første kvartal i 2021
o EBITDA ble NOK 829m mot NOK 883m første kvartal i 2021
o EBITDA-marginen ble 11,8% mot 13,9% i første kvartal i 2021

- KONGSBERG har opprettholdt den gode farten fra fjoråret inn i 2022 med økte
driftsinntekter og vekst i alle forretningsområdene sammenlignet med i fjor.
EBITDA-marginen i 1. kvartal ble påvirket av to ekstraordinære forhold. Som
følge av belastningen og den særdeles gode innsatsen gjennom pandemien besluttet
styret at det i 1. kvartal skulle utbetales en ekstraordinær påskjønnelse til
alle ansatte i konsernet. Dette ga en kostnad på NOK 113 millioner. I
forbindelse med den pågående invasjonen av Ukraina har Kongsberg Maritime tatt
en tapsavsetning på NOK 69 millioner i kvartalet knyttet til kundeforhold som er
berørt av sanksjonene mot Russland. Justert for disse to ekstraordinære
forholdene leverer KONGSBERG god vekst i EBITDA sammenliknet med 1. kvartal i
fjor, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg
Gruppen.

Ordrereserven fortsatte å øke
Kongsberg Maritime (KM) hadde en ordreinngang på nesten NOK 6 milliarder som er
46 prosent høyere enn 1. kvartal i 2021. Økningen kom spesielt fra
nybyggingsmarkedet, men også ettermarkedet fortsetter å utvikle seg positivt.
Ordreinngangen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) i kvartalet ble NOK 1,3
milliarder. Forsvarsmarkedet er preget av relativt få, men store kontrakter hvor
leveransene normalt foregår over flere år. Betydelige svingninger i
ordreinngangen mellom kvartaler og år er derfor å anse som normalt. Kongsberg
Digital (KDI) fortsatte å signere opp nye kunder på sine digitale løsninger i
kvartalet og både antall kunder og installasjoner i operasjon økte.

Samlet økte konsernets ordrereserve til NOK 49,9 milliarder.

Utfordrende råvare-, logistikk- og komponentsituasjon
Verden opplever for tiden både økte råvarepriser, logistikkutfordringer og
komponentmangel. Dette påvirker også KONGSBERG, både direkte og indirekte.

- På bakgrunn av logistikkutfordringene og komponentmangelen verden står overfor
opplever vi økte ledetider og vanskelig tilgang på enkelte komponenter. Dette
har blant annet medført forsinkelser på leveranser av våpenstyringssystemer, noe
som har påvirket driftsinntektene i kvartalet negativt. De økte råvareprisene
påvirker blant annet kostnadene ved produksjon av propeller. Vi følger
situasjonen tett og iverksetter tiltak kontinuerlig. Vi ser blant annet på
redesign og bruk av alternative leverandører. De økte råvareprisene kan også
påvirke etterspørselen etter nye fartøy. Den utfordrende råvare-, logistikk- og
komponentsituasjonen vil gi svingninger i inntektene de kommende kvartalene,
sier Håøy.

God tilpasningsevne
KONGSBERG har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling og vist god
tilpasningsevne ved betydelige og raske endringer. Uforutsigbarheten knyttet til
covid-pandemien gjorde at selskapet måtte tenke annerledes og gjennomførte
derfor en rekke omstillinger og endringer. Det er fortsatt usikkerhet knyttet
til pandemien og i april 2022 har det vært en betydelig nedstengning i deler av
Kina hvor KONGSBERG har operasjoner.

- Dette viser at det fortsatt må planlegges for effekter av pandemien, og det
vil fortsette å påvirke arbeidsmetodene våre fremover. Som følge av Russlands
invasjon av Ukraina har KONGSBERG lagt ned virksomheten i Russland, og vi
forholder oss til de gjeldende sanksjonene, sier Håøy.

Forventer fortsatt vekst
- Av vår ordrereserve på nesten NOK 50 milliarder skal NOK 17,3 milliarder
leveres i løpet av 2022. Dette gir en ordredekning som er NOK 2,7 milliarder
høyere enn den var ved utgangen av 1. kvartal 2021. Totalt sett forventer vi
fortsatt vekst i driftsinntektene og er i rute til å nå ambisjonene for 2022,
avslutter Håøy.

Se presentasjonen på webcast, www.kongsberg.com, tirsdag 10. mai kl. 0815.

For mer informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Tel: +47 991 11
916,Jan.erik.hoff@kog.kongsberg.com
Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Tel.: +47 916 10 798,
ronny.lie@kog.kongsberg.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt ledende teknologikonsern som
leverer operasjonskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse til kunder
som opererer under ekstremt utfordrende forhold. Vi jobber med nasjoner,
selskaper og forskningsmiljøer for å flytte grensene for teknologiutvikling i de
industriene hvor vi er til stede