01:49:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 X-dag ordinarie utdelning NYKD 0.00 NOK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning NYKD 0.00 NOK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning NYKD 0.00 NOK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-03-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning NYKD 0.00 NOK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-21 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-07 Split NYKD 1:5
2020-07-06 Extra Bolagsstämma
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Extra Bolagsstämma

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nykode Therapeutics är verksamma inom bioteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av immunologiska terapier och vacciner. Lösningarna används huvudsakligen för behandling av patienter med cancersjukdomar samt övriga allvarliga hälsotillstånd som kräver långsiktig behandling. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.
2023-02-13 08:11:01
Styremedlem i Nykode Therapeutics ASA Jan Haudemann-Andersen, eier og
kontrollerer totalt 40 455 750 aksjer i Nykode Therapeutics ASA, tilsvarende
13,8 % av utestående aksjer direkte og gjennom de heleide selskapene Datum
Opportunity, Datum AS og Datum Invest AS
Datum AS eier 12 060 250 eller 4,1 % av utestående aksjer.
Datum Opportunity AS eier 26 000 000 eller 8,8 % av utestående aksjer.
Datum Invest AS eier 2 395 500 eller 0,8 % av utestående aksjer.
I tillegg eier Jan Haudemann-Andersen 233 300 aksjer direkte.
Bakgrunnen for flaggemeldingen er at Jan Haudemann-Andersen overdrar aksjer (men
ikke kontroll) i kontrollert foretak, jf. vphl. §§ 4-2 og 4-4.
Den 12. februar 2023 overførte Jan Haudemann-Andersen aksjer tilsvarende 90,1 %
av aksjekapitalen i Datum AS i form av B-aksjer med vedtektsfestet begrenset
stemmerett og aksjer tilsvarende 49 % av aksjekapitalen i Datum Opportunity AS
til sin datter Alexandra Haudemann-Andersen. Somfølge av at det foreligger
begrenset stemmerett hva gjelder aksjene i Datum AS og som følge av at kun 49 %
av aksjene i Datum Opportunity AS overdras, har Jan Haudemann-Andersen fortsatt
kontroll over Datum AS og Datum Opportunity, og det vil ikke skje endringer i
retten til å utøve stemmeretter i Nykode Therapeutics ASA. Den operasjonelle
virksomheten i Datum AS og Datum Opportunity AS forventes ikke å endres som
følge av eierendringene.
Etter overføring av 90,1 % av aksjekapitalen i Datum AS og 49 % av
aksjekapitalen i Datum Opportunity AS, vil Datum AS og Datum Opportunity AS
fortsatt eie henholdsvis 12 060 250 og 26 000 000 aksjer i Nykode Therapeutics
ASA. Sammen med de 2 395 500 aksjene som eies av Datum Invest AS tilsvarer dette
13,80 % av de utestående aksjene.
Etter overføring av aksjer i Datum AS og Datum Opportunity AS vil Jan
Haudemann-Andersens direkte og indirekte økonomiske interesse i Nykode
Therapeutics ASA bli redusert fra 13,8 % til 5,4 % av utestående aksjer i Nykode
Therapeutics ASA.