19:24:26 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFinans
IndustriBank
Romsdal Sparebank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktade mot den privata sektorn. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis lånefinansiering, kapitalförvaltning och pension. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget driver verksamhet runtom den norska finansmarknaden.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning ROMSB 8.00 NOK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-01 Bonusutdelning ROMSB 3.36
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Ordinarie utdelning ROMSB 3.36 NOK
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-03-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-29 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2022-06-23 13:49:55
Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010864622.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 27.06.2022 - 26.09.2022 er 2.35.
Ticker: ROMSB11 PRO

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)