17:58:19 Europe / Stockholm

SAS

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
SAS är ett skandinaviskt flygbolag. Flygrutterna består av inrikes- och utrikesflyg, med Europa, Nordamerika och Asien som dominerande resmål. Övrig verksamhet som bolaget bedriver förutom passagerarflyg innefattar även transport- och frakttjänster, samt markhantering och tekniskt underhåll. Idag är bolaget en del av Star Alliance koncernen. SAS grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-11-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-06-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-11-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-18 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2022-03-17 Årsstämma 2022
2022-02-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-01 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-03-09 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-12-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-13 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2020-03-12 Årsstämma 2020
2020-02-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-14 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2019-03-13 Årsstämma 2019
2019-02-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-05 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2018-12-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-02 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2017-12-12 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-02 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2017-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2017-06-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2017-03-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2017-02-22 Årsstämma 2017
2017-02-02 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2016-12-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2016-06-10 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2016-03-09 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2016-03-08 Årsstämma 2016
2016-03-08 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2015-12-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2015-09-08 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2015-06-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2015-02-19 Årsstämma 2015
2015-02-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2014-12-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-04 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2014-08-01 Kvartalsutdelning SAS PREF 12.5
2014-02-19 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2013-12-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-06-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-03-21 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-03-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-20 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-12 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2011-04-11 Årsstämma 2011
2011-02-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-07 Split SAS 30:1
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-04-08 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2010-02-09 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-05 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning SAS 0.00 SEK
2009-03-31 Årsstämma 1
2022-08-14 03:50:16
SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") offentliggör att Bolaget har ingått ett avtal om
debtor-in-possession-finansering ("DIP-finansering") om 700 miljoner USD
(motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) med fonder som förvaltas av Apollo Global
Management ("Apollo"). DIP-finansiering är en specialiserad typ av
bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11
-process. DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom
Bolagets löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla
sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen. DIP-finansieringen är
föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks
södra distrikt i USA ("Domstolen"). DIP-finansieringen är strukturerad som ett
lån med flera utbetalningstillfällen och förfaller nio månader från Closing.
Löptiden kan förlängas stegvis upp till en total löptid om 18 månader (se nedan
för mer information). SAS beslutade att ingå avtal om DIP-finansiering med
Apollo efter en konkurrensutsatt urvalsprocess och bedömer att villkoren för DIP
-finansieringen är marknadsmässiga.

"Vi är glada att ha säkrat detta finansieringsåtagande från investmentfirman
Apollo Global Management efter en omfattande och konkurrensutsatt process",
säger Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS. "Med denna finansiering
kommer vi att ha en stark finansiell ställning för att fortsätta att bedriva den
löpande verksamheten under vår frivilliga rekonstruktionsprocess i USA. Apollo
Global Management har lång erfarenhet av att bidra till att bygga starkare och
mer konkurrenskraftiga verksamheter samt har omfattande erfarenhet av
flygbranchen. Med deras betydande finansieringsåtagande kan vi nu fokusera helt
på att accelerera genomförandet av SAS FORWARD-planen och att fortsätta vårt mer
än 75 år långa arv av att vara Skandinaviens ledande flygbolag."

"SAS är ett av Europas ledande flygbolag och vi är glada över att stödja
verksamheten under tiden Bolaget genomför sin rekonstruktionsprocess för att bli
ett starkare företag", säger Antoine Munfakh, Partner på Apollo Global
Management. "Apollo har gedigen erfarenhet av den kommersiella flygbranchen och
vi stödjer helt den omfattande SAS FORWARD-planen och målet att rekapitalisera
Bolaget när det slutför chapter 11-processen."

SAS förväntar sig att Domstolen godkänner Bolagets DIP-finansiering i mitten av
september 2022.

Om Apollo Global Management

Apollo Global Management är en ledande alternativ kapitalförvaltare, med
huvudkontor i USA och global verksamhet. Apollo är börsnoterat på New York Stock
Exchange (NYSE: APO). Apollo har mer än trettio års erfarenhet av att investera
och samarbeta med ledningsgrupper för att bygga och transformera deras
verksamheter. Apollo erbjuder bolag innovativa finansieringslösningar och stöd
för att finansiera deras tillväxt och för att positionera verksamheter för
långsiktig framgång.

Huvudsakliga villkor för DIP-finansieringen

DIP-finansieringen kommer att tillhandahållas av Apollo enligt ett låneavtal
(Eng. DIP term loan agreement) ("DIP-låneavtalet") i form av ett
amorteringsfritt, seniort säkerställt lån med superförmånsrätt med flera
utbetalningstillfällen under lånets löptid (Eng. non-amortizing senior secured
super-priority debtor-in-possession delayed-draw term loan facility) ("DIP
-lånet") till ett sammanlagt nominellt belopp om 700 miljoner USD (det "Totala
Lånebeloppet"), varav 350 miljoner USD kommer att kunna utnyttjas efter att
Domstolen godkänt DIP-låneavtalet, vilket förväntas ske i mitten av september,
och vissa villkor i DIP-låneavtalet uppfyllts ("Closing"). Resterande
350miljoner USD kommer att kunna utnyttjas efter att vissa andra villkor i DIP
-låneavtalet uppfyllts.

DIP-lånet kommer att löpa med en årlig ränta motsvarande den justerade
referensräntan Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 9,0 procent,
vilken låntagaren kan välja att betala kontant eller genom att räntebeloppet
adderas till det utestående kapitalbeloppet (Eng. payment in kind). Räntan ökas
med 2,0 procent per år under den tid en eventuell uppsägningsgrund (Eng. event
of default) enligt DIP-låneavtalet föreligger.

Enligt DIP-låneavtalet ska vissa avgifter betalas till Apollo vid Closing