01:09:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SoftOx Solutions är ett norskt medicintekniskt bolag. Bolaget har utvecklat en egenpatenterad lösning baserad på ättiksyra för behandling av kroniska sår hos patienter. Lösningen används för att eliminera infektioner i samband med biofilmer, vilket består av olika kluster av bakterier. En del av läkemedelsutvecklingen sker i samarbete med övriga forskningsinstitut. SoftOx Solutions etablerades under 2012 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2023-04-17 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2022-04-17 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-08 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-27 Årsstämma 2019
2019-06-03 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2018-07-02 Split SOFTX 1:50
2021-12-01 07:30:00
SoftOx Solutions AS (SoftOx) har tidligere fått avslag på anmodning om en
overgangsordning fra det norske Miljødirektoratet for sine
hånddesinfeksjonsprodukter. Selskapet har i denne sammenheng bedt om en
vurdering og en klargjørende uttalelse fra EU-Kommisjonen.

Vil kunne levere til Sykehusinnkjøp (HINAS) og Europeiske markeder
Selskapets fortolkning av Biocidregelverket er i overenstemmelse med
Kommisjonens uttalelse med hensyn til overgangsordning for selskapets
desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate.

- Dette er veldig gode nyheter for SoftOx. Vi er av den oppfatning at
EU-kommisjonens vurdering nå vil gjøre oss i stand til å tilgjengeliggjøre våre
produkter i markedet slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til
inngått avtale med Sykehusinnkjøp. EU-kommisjonens analyse og vurdering medfører
at SoftOx kan, hvis selskapet ønsker, gå i alle Europeiske markeder med sine
desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate, sier CEO Geir Almås.

- Vi er klare til å møte etterspørselen
Selskapet har nå en søknad til behandling hos Miljødirektoratet for godkjennelse
av selskapets desinfeksjonsprodukter til hånd og overflate. Overgangsordningen
som beskrives av EU-kommisjonen gir selskapet anledning til å ha hånd- og
overflateproduktene i markedet frem til eventuelt endelig godkjennelse
foreligger.

- Dette er et scenario vi har forberedt oss på ved å kjøpe 50 prosent av Ose
Water. Vi er klare til å møte den potensielle etterspørselen fra flere store
europeiske markeder, avslutter Almås.

For mer informasjon, kontakt:
Geir Almås, administrerende direktør SoftOx Solutions AS, eller
Kristine M. Rød, økonomisjef i SoftOx Solutions AS
Mail: ir@soft-ox.com
Telefon sentralbord: (+47) 948 59 599

Informasjonen gitt i denne meldingen er definert som innsideinformasjon iht. MAR
artikkel 7, og offentliggjøres i samsvar med MAR artikkel 7. Kunngjøringen er
gjort av kontaktperson.

Om SoftOx Solutions AS
SoftOx Solutions AS (SoftOx, notert på Euronext Growth Oslo) er et norsk
BioTech-selskap med base i Oslo med formål om å bidra til å bekjempe store
trusler mot menneskers helse, nemlig fremveksten av antimikrobiell resistens
(AMR), biofilminfeksjoner i kroniske sår og spredning av virus. For mer
informasjon om SoftOx, besøk www.soft-ox.com.