03:13:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOAG 21.50 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOAG 17.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOAG 16.20 NOK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 X-dag bonusutdelning SOAG 3.5
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOAG 3.50 NOK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOAG 12.00 NOK
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 X-dag ordinarie utdelning SOAG 14.60 NOK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-03-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 X-dag ordinarie utdelning SOAG 9.30 NOK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOAG 7.40 NOK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 X-dag ordinarie utdelning SOAG 3.90 NOK
2015-03-18 X-dag ordinarie utdelning SOAG 4.40 NOK
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning
2011-03-11 X-dag ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østfold Akershus bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2023-12-12 07:30:00
Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere
SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en
intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene, som annonsert i
børs-/pressemelding fra Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS i dag. Det
sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring, og det vises til nevnte
børs-/pressemelding for ytterligere informasjon om den planlagte sammenslåingen.


SpareBank 1 Østfold Akershus er indirekte eier av 3,21% av aksjene i SpareBank 1
Gruppen AS, som etter gjennomføring av transaksjonen vil eie 51,44 % av aksjene
i Fremtind Holding.

Basert på tall per 30. juni 2023 og proforma konsernregnskap vil transaksjonen
medføre en økt egenkapital for konsernet SpareBank 1 Gruppen på ca. 7 milliarder
kroner. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er
2,4 milliarder kroner. SpareBank 1 Østfold Akershus sin andel av denne økningen
utgjør ca. 78 millioner kroner og vil bli resultatført i regnskapet når
transaksjonen gjennomføres i 2024. Effekten på bankens kapitaldekning vil bli
tilnærmet nøytral, da egenkapitaløkningen kommer til fradrag i
kapitaldekningsberegningen.

Sammenslåingen er betinget av at partene inngår en transaksjonsavtale med
tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet tilnærmet ferdige
utkast til avtaleverket, og transaksjonsavtalen forventes inngått tidlig i
første kvartal 2024. Gjennomføringen av transaksjonsavtalen vil blant annet være
betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten
vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil
kunne gjennomføres sommeren 2024.

Kontaktperson
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen - 911 98
211/arildbjorn.h@sparebank1oa.no
Viseadministrerende direktør Lillian E. Lundberg - 480 44
469/lillian.l@sparebank1oa.no

Denne informasjonen inneholder innsideinformasjon i henhold til EUs
markedsmisbruksforordning og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§ 5-12. Meldingen er publisert av Lillian E. Lundberg (Viseadministrerende
direktør/CFO) den 12. desember 2023 kl. 07.30 på vegne av SpareBank 1 Østfold
Akershus.