15:28:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-09 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SOAG 21.50 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 17.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SOAG 16.20 NOK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning SOAG 3.5
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 3.50 NOK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-03 Ordinarie utdelning SOAG 12.00 NOK
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 14.60 NOK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-03-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 9.30 NOK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-21 Ordinarie utdelning SOAG 7.40 NOK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SOAG 3.90 NOK
2015-03-18 Ordinarie utdelning SOAG 4.40 NOK
2014-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-11 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østfold Akershus bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-01-31 07:30:00
SpareBank 1 Gruppen konsernresultat etter skatt i 4. kvartal og for året 2023
var hhv. 60 (518) og 246 (1.428) millioner kroner. Majoritetens andel av
konsernresultat etter skatt i 4. kvartal og for året 2023 var hhv. -260 (467) og
-174 (1.020) millioner kroner.

SpareBank 1 Østfold Akershus har en indirekte eierandel på 3,21 % i SpareBank 1
Gruppen AS. SpareBank 1 Østfold Akershus' andel av SpareBank 1 Gruppens resultat
etter skatt i 4. kvartal var -8 (14) millioner kroner. SpareBank 1 Østfold
Akershus' andel av resultat etter skatt for året 2023 var -6 (30) millioner
kroner.

Fremtind, som eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS, fikk et resultat før skatt på
794 (205) millioner kroner i 4. kvartal og 1.160 (1.570) millioner for året
2023.

SpareBank 1 Gruppen AS har foretatt en verdivurdering av det felleskontrollerte
selskapet Kredinor AS. Den oppdaterte verdien medfører en nedskrivning av
eierposten og har en negativ resultateffekt på SpareBank 1 Gruppen sitt mor- og
konsernresultat på 769 millioner kroner i 4. kvartal 2023 og for året 2023.

Tall i parentes angir beløpet for tilsvarende periode i 2022, omarbeidet til
IFRS 17.

Moss, 31. januar 2024

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12