17:17:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-10-29 07:30:00
SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for tredje kvartal 2021 ble 561 (438*)
millioner kroner etter skatt. - Vi leverer nok et sterkt resultat, og så langt i
år er egenkapitalavkastningen høyere enn vårt langsiktige mål. Utbetaling av
utbytte til eiere og kundeutbytte fra fjorårets resultater skjer i løpet av
november, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Gjenåpningen av Norge og en positiv utvikling i det makroøkonomiske bakteppet
både regionalt og nasjonalt gjør at vi nå er tilbake i en tilnærmet normal
hverdag både i bankdriften og i kundenes økonomiske situasjon. - Utviklingen er
god i flere bransjer. Mange bedrifter melder om økte investeringer. Bransjer som
restaurant og uteliv våkner også til liv igjen, noe som blant annet gjenspeiler
seg i kundenes kortbruk, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Sterk utvikling på flere områder
De sterke resultatene i tredje kvartal fulgte etter allerede gode resultater
gjennom første halvår. Alle store inntektsposter bidro positivt til det gode
resultatet i kvartalet, blant annet med høyere netto renteinntekter som følge av
økte lån- og innskuddsvolum, høyere provisjonsinntekter fra kredittforetak,
betalingsformidling, fond og forsikring, samt fortsatt gode bidrag fra andre
eierinteresser og verdipapirer. I tillegg bidro tilbakeføring av tap positivt
til resultatet.

Kunder etterspør lån og sparing
Til tross for varslede rentehevinger fra Norges Bank økte konsernets utlån til
personer og bedrifter gjennom tredje kvartal. Høyere renter demper
boliglånsveksten, men lavere arbeidsledighet bidrar i positiv retning. Den gode
utviklingen i utlån til bedriftene bekrefter det positive inntrykket fra bankens
forventningsbarometer tidligere i år.

Innskuddene ble noe redusert fra andre til tredje kvartal i tråd med normale
sesongmessige bruksmønstre, men ligger fortsatt 5,6 prosent og 8,4 prosent
høyere enn på samme tidspunkt i fjor for henholdsvis personkunder og
bedriftskunder. Kunder tar også i bruk flere spareformer enn før grunnet det
lave rentenivået.

Utbytte og kundeutbytte
Basert på den gode makroøkonomiske utviklingen og bankens soliditet, har styret
i tråd med fullmakten fra representantskapet vedtatt å utbetale gjenstående
eier- og kundeutbytte for regnskapsåret 2020. Utbyttet til eiere på 352
millioner kroner, tilsvarende 3,04 kroner per egenkapitalbevis vil bli utbetalt
den 9. november. Utbetaling av kundeutbytte på inntil 231 millioner kroner til
kunder med lån og innskudd i banken, vil skje rundt den 19. november.

3. kvartal 2021 (Konserntall. *Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i
2020)
o Resultat etter skatt: 561 (438) millioner kroner
o Egenkapitalavkastning: 12,6 (10,9) prosent
o Netto renteinntekter: 552 (536) millioner kroner
o Netto provisjons- og andre inntekter: 414 (392) millioner kroner
o Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 198 (133) millioner
kroner
o Sum driftskostnader: 473 (465) millioner kroner
o Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 16 millioner kroner (netto
kostnad på 47 millioner kroner)
o Ren kjernekapitaldekning 18,0 (17,3) prosent

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktinformasjon:
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør, tlf.: +47 918 82 071
Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig, tlf. +47 922 39 185

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12