15:50:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-11-03 16:30:00
SpareBank 1 Østlandet har foretatt følgende tilbakekjøp av SPOL
egenkapitalbevis:

Dato Antall EK-bevis Vektet pris (NOK) Total verdi (NOK)
02.11.21 8.776 137,50 1.206.686,84
03.11.21 9.322 137,00 1.277.114,00

Tidligere - -
Totalt 18.098 137,24 2.483.800,84

Egenkapitalbevisene skal benyttes til videresalg til konsernets ansatte som
deltar i spareordningen for 2021.

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 18 098 bevis.
Dette tilsvarer 0,016 % av SpareBank 1 Østlandets totale antall
egenkapitalbevis.

Det henvises til børsmelding av 30. november 2020 for nærmere informasjon om
spareordningen, og børsmelding av 25. mars 2021 der fullmakt til tilbakekjøp av
egenkapitalbevis fremgår av vedtak fra representantskapsmøtet.


Hamar, 3. november 2021

Kontaktperson i SpareBank 1 Østlandet:
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad, tlf. 918 82 071

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12