15:52:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-03-08 13:15:00
SpareBank 1 Østlandet innkaller med dette til møte for bankens representantskap
29. mars 2022 kl. 15.00.

Sted: Bankens lokaler i Hamar (Strandgata 15).

Saksdokumenter: Se vedlegg. Se også bankens hjemmeside:
www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/investor/virksomhetsstyring/representantsk
apet.html.

SpareBank 1 Østlandets årsrapport for 2021 er nå publisert og er fra i dag
tilgjengelig på bankens nettsider under fanen «Investor».

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Østlandet:
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel.: +47 902 06 018, e-post:
richard.heiberg@sb1ostlandet.no
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 071, e-post:
geir-egil.bolstad@sb1ostlandet.no
Bjørn-Erik R. Orskaug, investorkontakt, tel.: +47 922 39 185, e-post:
bjørn-erik.orskaug@sb1ostlandet.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.