21:43:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 X-dag ordinarie utdelning SPOL 7.80 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 X-dag ordinarie utdelning SPOL 6.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 X-dag ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 X-dag halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 X-dag halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 X-dag ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 X-dag ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 X-dag ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-03-21 17:45:43
Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet hadde møte 21. mars 2024 i bankens
lokaler på Hamar.

Representantskapet vedtok blant annet årsregnskapet for 2023, disponeringen av
årets overskudd, herunder utbytte til eierne, kundeutbytte og avsetning til
gaver, fullmakt til opptak av ansvarlig kapital og etterstilt gjeld, fullmakt
til tilbakekjøp av egenkapitalbevis, samt gjenvalg av nestleder i styret og
andre medlemmer til styret.

Representantskapet gjenvalgte også representantskapsleder Pål-Jan Stokke og
nestleder Malin Westby.

Styrets nestleder Styreleder Nina Cecilie Strøm Swensson og styremedlemmene Idun
K. Fridtun og Jørn-Henning Eggum ble også gjenvalgt. Geir Stenseth fra Østre
Toten ble valgt som styremedlem under forutsetning av sammenslåing med Totens
Sparebank.

Representantskapet tok til orientering at Sjur Smedstad og Catherine Norland er
gjenvalgt som styremedlemmer fra de ansatte fram til valget i 2026. Kim Gøran
Hårstadsveen ble valgt som observatør i styret fra de ansatte, også under
forutsetning av sammenslåing med Totens Sparebank.

Styret i SpareBank 1 Østlandet har nå følgende sammensetning:
Siri J. Strømmevold, styreleder
Nina Cecilie Strøm Swensson, nestleder
Alexander Sandberg Lund, styremedlem
Idun K. Fridtun, styremedlem
Tore Anstein Dobloug, styremedlem
Jørn-Henning Eggum, styremedlem
Sjur Smedstad, styremedlem (ansattes representant)
Catherine Norland, styremedlem (ansattes representant)

Se vedlagte protokoll for mer informasjon.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Østlandet:
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel.: +47 902 06 018,
e-post: richard.heiberg@sb1ostlandet.no
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 071,
e-post: geir-egil.bolstad@sb1ostlandet.no
Bjørn-Erik R. Orskaug, investorkontakt, tel.: +47 922 39 185,
e-post: bjørn-erik.orskaug@sb1ostlandet.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.