15:25:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-03-29 18:52:56
Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet hadde møte 29. mars 2022 i bankens
lokaler på Hamar.

Representantskapet vedtok blant annet årsregnskapet for 2021, disponeringen av
årets overskudd, herunder utbytte til eierne, kundeutbytte og avsetning til
gaver, fullmakt til kapitalforhøyelse og valg av nye styremedlemmer.

Representantskapet gjenvalgte nestleder i styret Nina Cecilie Strøm Swensson og
styremedlem Jørn-Henning Eggum. Idun K. Fridtun, Sjur Smedstad (ansattes
representant) og Catherine Norland (ansattes representant) ble valgt som nye
styremedlemmer.

Styret i SpareBank 1 Østlandet har nå følgende sammensetning:
Siri J. Strømmevold, styreleder
Nina Cecilie Strøm Swensson, nestleder
Alexander Sandberg Lund, styremedlem
Idun K. Fridtun, styremedlem
Tore Anstein Dobloug, styremedlem
Jørn-Henning Eggum, styremedlem
Sjur Smedstad, styremedlem (ansattes representant)
Catherine Norland, styremedlem (ansattes representant)

Se vedlagte protokoll for mer informasjon.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Østlandet:
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel.: +47 902 06 018, e-post:
richard.heiberg@sb1ostlandet.no
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 071, e-post:
geir-egil.bolstad@sb1ostlandet.no
Bjørn-Erik R. Orskaug, investorkontakt, tel.: +47 922 39 185, e-post:
bjørn-erik.orskaug@sb1ostlandet.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.