15:45:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-05-06 07:30:00
SpareBank 1 Østlandet fortsetter å levere gode resultater til tross for urolige
tider. Resultatet etter skatt første kvartal 2022 ble 536 millioner kroner, en
økning på 97 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021.
Egenkapitalavkastningen ble 12,2 prosent, mot 10,6 prosent i samme kvartal i
2021.

-Det gode resultatet skyldes blant annet solid utlånsvekst, positiv utvikling i
netto renteinntekter, og økte provisjonsinntekter, sier Richard Heiberg,
konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Usikre tider, men høyt aktivitetsnivå hos både person- og bedriftskunder:
Bankens konsernresultat første kvartal preges av et høyt aktivitetsnivå blant
både person- og bedriftskunder selv om de makropolitiske forholdene er både
kontrastfulle og krevende. Krigen i Ukraina har bidratt til usikkerhet om den
økonomiske utviklingen framover. SpareBank 1 Østlandet følger nøye med på
hvilke konsekvenser dette kan få for husholdninger og bedrifter på Østlandet.

- Så langt har vi ikke registrert store direkte effekter av krigen, sier
Heiberg. - Bankens tap er svært lave. Vi registrerer i tillegg høy aktivitet og
forventet produksjonsvekst blant bedriftene på Østlandet, spesielt i
hovedstadsregionen, sier Heiberg.

Det høye aktivitetsnivået gjenspeiler seg i konsernets solide utlånsvekst på
totalt 9,4 prosent siste 12 måneder. Utlånsveksten til bedrifter ble på 14,6
prosent og på 7,6 prosent til personkunder siste 12 måneder.

-Det er rimelig å anta at økte lånekostnader og høy inflasjon vil bidra til å
dempe både aktiviteten og prisveksten i boligmarkedet framover, sier Heiberg.

Nullutslippsambisjonen konkretiseres:
I første kvartal offentliggjorde SpareBank 1 Østlandet sine konkretiseringer
rundt ambisjonen om netto null klimagassutslipp i 2050. Videre offentliggjorde
SpareBank 1 Østlandet informasjon om karbonintensiteten for utslipp fra både
egen drift og fra utlånsporteføljen, samt informasjon om kjøp av klimakvoter for
å kompensere for utslippene.

Personmarkedsdivisjonen har nå intensivert arbeidet med å redusere utslipp fra
boligporteføljen til netto null fram mot 2050. Lånesaldoen tilknyttet boliger
definert som grønne var per utgangen av første kvartal 2022 på 12 milliarder
kroner.

Bedriftsmarkedsdivisjonen har i første kvartal lansert et nytt grønt låneprodukt
for energieffektivisering av næringseiendom. Lånet skal brukes til
rehabilitering av næringsbygg for å sikre minimum 30 prosent
energieffektivisering.

Ny avtale med Landsorganisasjonen i Norge (LO) og fem år med kundeutbytte:
I første kvartal 2022 forlenget SpareBank 1 Østlandet, som en av to prefererte
banker, samarbeidsavtalen med LO om LOfavør låneprodukter. Den nye avtalen varer
fram til høsten 2024.

For femte året på rad delte SpareBank 1 Østlandet i april ut kundeutbytte og i
år utbetalte banken 295 (231) millioner kroner til kundene. Til sammen har
banken nå delt ut mer enn 1,1 milliarder kroner i kundeutbytte

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav:
SpareBank 1 Østlandet mottok den 28. april et endelig vedtak om Pilar 2-krav fra
Finanstilsynet. Finanstilsynets opprinnelige vurdering var at dette burde være
på 2,0 prosent, men har i det endelige vedtaket fastsatt et krav på 1,8 prosent,
som er uendret fra det gjeldende kravet.

Solid bank med godt kreditthåndverk:
Banken har en solid utlånsportefølje grunnet godt kreditthåndverk og et
geografisk markedsområde med relativt lave økonomiske svingninger. Historisk har
dette medført lave tap og gitt solide resultater. Den solide utlånsporteføljen
kombinert med en sterk kapitalsituasjon og erfaringene fra en vanskelig tid de
siste årene, gjør at banken er godt rigget for å realisere bankens nye strategi
og er godt skodd for eventuelle utfordringer som måtte følge av økt
internasjonal usikkerhet.

1. kvartal 2022 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i
2021)
o Resultat etter skatt: 536 (439) mill. kroner
o Egenkapitalavkastning: 12,2 (10,6) prosent
o Resultat per egenkapitalbevis: 3,16 (2,59) kroner
o Netto renteinntekter: 594 (535) mill. kroner
o Netto provisjons- og andre inntekter: 388 (379) mill. kroner
o Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 100 (108) mill.
kroner
o Sum driftskostnader: 504 (485) mill. kroner
o Tap på utlån og garantier: 4 (netto inntektsføring på 18) mill. kroner
o Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 2,4 (0,8)
prosent
o Innskuddsvekst siste kvartal: 1,9 (2,2) prosent
o Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,4
(5,7) prosent
o Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,4 (9,5) prosent
o Ren kjernekapitaldekning: 18,0 (17,8) prosent

For mer informasjon, se vedlagte kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.

Kontaktinformasjon:
Richard Heiberg, konsernsjef, tlf.: 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 918 82 071
Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig, tlf. 922 39 185
Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, tlf. 958 46 991


Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.