14:02:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-04-28 15:52:50
SpareBank 1 Østlandet henviser til børsmelding sendt 25. desember 2021 angående
Finanstilsynets SREP-tilbakemelding. Tilbakemeldingen inkluderte Finanstilsynets
vurdering av foretakets pilar 2-krav og kapitalmål. Finanstilsynet vurderte at
SpareBank 1 Østlandet har et samlet kapitalbehov i pilar 2 som utgjør 2,0
prosent av beregningsgrunnlaget for pilar 1. I tillegg forventet Finanstilsynet
at SpareBank 1 Østlandet har en margin i form av ren kjernekapital over det
samlede kravet til ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og
kapitaldekning på minst 1,0 prosent av risikovektet beregningsgrunnlag
(kapitalkravsmarginen).

Styret i SpareBank 1 Østlandet ga tilbakemelding til Finanstilsynet i brev av
11. februar 2022. Styret mente at kravet ikke var i tråd med forskriftens
beregningsmetoder og anså at kravet på 2,0 prosent var for høyt. Styret mente
også at kapitalkravsmarginen på 1,0 prosent var for konservativ i lys av bankens
egne beregninger, men la likevel denne til grunn i kapitalplanleggingen.

SpareBank 1 Østlandet har nå mottatt oppdatert vurdering og vedtak fra
Finanstilsynet. På bakgrunn av bankens tilbakemelding vurderer nå Finanstilsynet
at foretakets kapitalbehov i pilar 2 utgjør 1,8 prosent av beregningsgrunnlaget
i pilar 1. Dermed er det nye kravet fra Finanstilsynet likt konsernets gjeldende
krav. Finanstilsynet opprettholder vurderingen om at foretaket bør ha en
kapitalkravsmargin som utgjør minst 1,0 prosent.

SpareBank 1 Østlandet vil i sin kapitalplanlegging legge til grunn pilar
2-kravet på 1,8 prosent og forventningen om en kapitalkravsmargin på 1,0
prosent. Konsernets krav til ren kjernekapitaldekning inklusive et pilar 2-krav
på 1,8 prosent, var per 31. desember 2021 på 14,3 prosent. Faktisk ren
kjernekapitaldekning var 18,0 prosent.

Vedtaket trer i kraft 30. april 2022.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Østlandet:
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel.: +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 071
Bjørn-Erik R. Orskaug, investorkontakt, tel.: +47 922 39 185

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12 og
EUs Market Abuse Regulation (MAR).