15:56:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning MING 12.00 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-29 Ordinarie utdelning MING 6.50 NOK
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning MING 7.50 NOK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning MING 3.1
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning MING 1.3
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning MING 5.00 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning MING 5.10 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning MING 4.40 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning MING 3.00 NOK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Extra Bolagsstämma 2015
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-01 Ordinarie utdelning MING 2.25 NOK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-27 Ordinarie utdelning MING 2.25 NOK
2014-03-27 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2012-03-07 Ordinarie utdelning
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2010-02-24 Ordinarie utdelning
2009-03-27 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-22 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2005-03-17 Ordinarie utdelning
2004-03-18 Ordinarie utdelning
2003-03-13 Ordinarie utdelning
2002-03-14 Ordinarie utdelning
2001-03-09 Ordinarie utdelning
2000-03-13 Ordinarie utdelning
1999-03-18 Ordinarie utdelning
1998-03-19 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 SMN bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-02-08 07:00:00
Resultatet for fjerde kvartal endte på 1.247 millioner kroner etter skatt, med
en avkastning på egenkapitalen på 18,3 prosent. Det gir et foreløpig årsresultat
for 2023 på 3.688 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte på 12 kroner per
egenkapitalbevis og 860 millioner kroner i samfunnsutbytte.

De gode resultatene for fjerde kvartal er påvirket av høye inntekter fra sterk
rentenetto, samt en gevinst på 414 millioner kroner knyttet til SpareBank 1
Markets sin sammenslåing med markets-virksomheten i SpareBank 1 SR-bank og
SpareBank 1 Nord-Norge. Avkastning på egenkapitalen ble 14,4 prosent for året
samlet, mot et mål på 13 prosent. Ren kjernekapitaldekning er nå 18,8 prosent.

- Året banken rundet 200 år har vært preget av svært høy aktivitet. Vi har
fusjonert med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, økt satsingen innenfor Private Banking,
etablert virksomhet i Oslo og styrket mange av våre finanshus i Midt-Norge. I
tillegg har vi inngått avtaler om tettere samarbeid med Eika-bankene om
forsikring og kreditt. Investeringen legger et godt fundament for videre
utvikling og lønnsom vekst, samtidig som vi er robuste nok til å tåle opp- og
nedturer, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Utlån har økt med 25,1 milliarder kroner og innskudd har økt med 10,9 milliarder
kroner siste tolv måneder. Dette inkluderer fusjonen med SpareBank 1 Søre
Sunnmøre. SpareBank 1 SMN har et totalt utlånsvolum på 236,3 milliarder kroner,
og samlede innskudd på 132,9 milliarder kroner. Samlede tap på utlån og
garantier ble 20 millioner kroner i fjerde kvartal, og gjør at tapsnivået
fortsatt er lavt.

Det er høy aktivitet og god utvikling i alle forretningsområder i konsernet. Til
tross for økte boligrenter og fallende aktivitet i boligmarkedet, kompenserer
EiendomsMegler 1 Midt-Norge med økte markedsandeler. SpareBank 1 Regnskapshuset
SMN fikk 1000 nye kunder gjennom oppkjøp og sterk organisk vekst gjennom 2023.

Resultatet påvirkes negativt av økte kostnader og SpareBank 1 Gruppens
nedskrivning av aksjene i Kredinor. Kostnadene i konsernet ble 866 millioner
kroner i fjerde kvartal, mot 646 millioner kroner i samme kvartal i fjor.
Økningen skyldes i hovedsak fusjonskostnader, oppkjøp i regi av SpareBank 1
Regnskapshuset SMN, flere ansatte som følge av økt satsing i flere divisjoner og
regulatoriske krav.

Resultatet per egenkapitalbevis ble for året samlet 16,88 kroner. Banken er
solid kapitalisert og har gode utsikter til lønnsom drift. Styret foreslår
derfor et utbytte på 12 kroner per egenkapitalbevis. 860 millioner kroner går
tilbake til allmennytte formål i Midt-Norge gjennom avsetning til
samfunnsutbytte.

- Når det går godt med regionen, går det godt for banken. Og når det går godt
for banken, kommer det lokalsamfunn og frivillighet til gode gjennom økt
samfunnsutbytte. Det er historisk å kunne bidra med nesten en milliard kroner
tilbake til samfunnet fra overskuddet vårt i selve jubileumsåret, sier
konsernsjef Jan-Frode Janson.

Gjennom de siste fem årene har overskuddet fra SpareBank 1 SMN tilført samfunnet
i Midt-Norge mer enn 2,6 milliarder kroner i samfunnsutbytte. Av dette er over
en milliard kroner delt ut til store og små allmennyttige formål, hovedsakelig i
regi av frivilligheten.

I 2024 løftes folkehelse som en av de store samfunnsutfordringene som
prioriteres innenfor bankens forvaltning av samfunnutbytte. Av dette har styret
besluttet å sette av 50 millioner kroner til å støtte hjerneforskningen ved
Kavli-instituttet i Trondheim.

- Nobelprisvinnerne Edvard og May Britt Moser har sammen bygd et verdensledende
miljø for forskning på hjernen og hjernefunksjon ved NTNU. Vi tror svaret på
gåten bak den kroniske folkesykdommen Alzheimer som fører til demens ligger her.
Derfor bevilger vi nå et historisk høyt beløp av vårt samfunnutbytte til dette
formålet, sier konserndirektør kommunikasjon og merkevare Rolf Jarle Brøske.

Foreløpig årsresultat 2023:
(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor med mindre
annet ikke er nevnt)

Resultat etter skatt: 3.688 mill. (2.785 mill.)
Avkastning på egenkapital: 14,4 % (12,3 %)
Ren kjernekapitaldekning: 18,8 % (18,9 %)
Utlånsvekst: 11,9 % (8,1 %)
Innskuddsvekst: 8,9 % (9,6 %)
Tap på utlån og garantier: 14 mill. (netto inngang 7 mill.)
Resultat per egenkapitalbevis: 16,88 kr (12,82 kr)
Foreslått utbytte: 12 kr (6,50 kr)
Foreslått samfunnutbytte: 860 mill. (474 mill.)


Kontakt:
Finansdirektør Trond Søraas, tlf. +47 922 36 803
Konserndirektør Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475


kvartalsrapport.smn.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12