08:17:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank Vest bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-05 Halvårsutdelning SVEG 1.8
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Halvårsutdelning SVEG 2.2
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning SVEG 2.42 NOK
2020-03-24 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Ordinarie utdelning SVEG 2.30 NOK
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 3.75 NOK
2018-03-16 Årsstämma 2018
2017-03-24 Ordinarie utdelning SVEG 4.50 NOK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SVEG 1.10 NOK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 4.00 NOK
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-27 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-19 Ordinarie utdelning
2009-03-13 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-16 Ordinarie utdelning
2006-03-10 Ordinarie utdelning
2005-03-11 Ordinarie utdelning
2004-03-12 Ordinarie utdelning
2003-03-07 Ordinarie utdelning
2002-03-08 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-10 Ordinarie utdelning
1999-03-12 Ordinarie utdelning
2021-11-04 21:30:00
Ansatte i Sparebanken Vest har gjennomført tegning i bankens program for kjøp av
egenkapitalbevis («SVEG-programmet»). Prisen per egenkapitalbevis er satt basert
på markedskurser i tegningsperioden. I bankens ordinære spareprogram
(«Spareordningen») for konsernets faste ansatte, er det ved utløpet av
tilbudsperioden den 4. november 2021 mottatt tegninger for kjøp av
egenkapitalbevis til en verdi tilsvarende NOK 14.910.000, inkludert tegninger
fra primærinnsidere. Egenkapitalbevisene under «Spareordningen» selges til den
ansatte med en skattefri rabatt, i samsvar med tilgjengelige ordninger i
skattelovgivningen.

I bankens utvidede ordning («Utvidet ordning») er det ved utløpet av
tilbudsperioden mottatt tegninger for kjøp av egenkapitalbevis til en verdi
tilsvarende NOK 16.680.000, inkludert tegninger fra primærinnsidere.
Egenkapitalbevisene under «Utvidet ordning» selges til den ansatte med rabatt og
bindingstid på 36 måneder.

Totalt under begge ordninger i «SVEG-prorammet» er det dermed mottatt tegninger
for kjøp av egenkapitalbevis til en verdi tilsvarende NOK 31.590.000.

Tildeling vil skje på eller rundt 6. desember 2021. Tildeling vil skje ved
overføring fra bankens beholdning av egne egenkapitalbevis. Melding om den
enkelte primærinnsiders tegning og beholdning ligger vedlagt.

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, tlf.: 951 98 430 og e-post:
jan.kjerpeseth@spv.no
Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen, tlf.: 952 65 971 og e-post:
frank.johannesen@spv.no
Direktør Økonomi og IR, Hans Olav Ingdal, tlf.: 948 09 328 og e-post:
hans.ingdal@spv.no

Bergen, 04. november 2021
Sparebanken Vest

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12,
jf. § 4-2.