08:57:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank Vest bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-05 Halvårsutdelning SVEG 1.8
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Halvårsutdelning SVEG 2.2
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning SVEG 2.42 NOK
2020-03-24 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Ordinarie utdelning SVEG 2.30 NOK
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 3.75 NOK
2018-03-16 Årsstämma 2018
2017-03-24 Ordinarie utdelning SVEG 4.50 NOK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SVEG 1.10 NOK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 4.00 NOK
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-27 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-19 Ordinarie utdelning
2009-03-13 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-16 Ordinarie utdelning
2006-03-10 Ordinarie utdelning
2005-03-11 Ordinarie utdelning
2004-03-12 Ordinarie utdelning
2003-03-07 Ordinarie utdelning
2002-03-08 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-10 Ordinarie utdelning
1999-03-12 Ordinarie utdelning
2021-11-24 09:07:16
Sparebanken Vest har mottatt forhåndsvarsel om oppdatert risikovektet MREL-krav
fra Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 26,4 % av til enhver tid gjeldende
justert risikovektet beregningsgrunnlag. Ettersom ren kjernekapital som anvendes
til å oppfylle risikovektet MREL ikke samtidig kan benyttes til å oppfylle det
kombinerte bufferkravet, blir det beregnede faktiske behovet for ansvarlig
kapital og konvertibel gjeld effektivt 34,4 % av justert beregningsgrunnlag.
Kravet er gjort gjeldende fra 1. januar 2022.

Årets kravfastsettelse hensyntar BRRD2s tak for etterstillelse, hvilket betyr at
ikke hele MREL-kravet må oppfylles med etterstilte instrumenter. Taket beregnes
som det høyeste av 8 % av forvaltningskapital og formelen Ax2+Bx2+C, hvor A er
pilar 1-krav, B er pilar 2-krav og C er det kombinerte bufferkravet. Sistnevnte
blir det bindende, og basert på bankens krav pr. 31. desember 2020 utgjorde
dette 27,4 %. Finanstilsynet har besluttet at banken skal ha ansvarlig kapital
og etterstilt gjeld som utgjør minst 27,4 % av justert beregningsgrunnlag. Ren
kjernekapital som brukes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet, kan
benyttes til å oppfylle krav til etterstillelse beregnet etter nevnte formel.
Forskjellen mellom det effektive MREL-kravet på 34,4 % og bankens etterstilte
instrumenter (27,4 %) kan oppfylles med senior usikret gjeld utstedt med til
enhver tid gjenværende løpetid på minst 12 måneder.

Kravet til etterstillelse skal som minimum innfases lineært i overgangsperioden
og oppfylles fullt ut fra 1. januar 2024. Startpunktet pr. 1. januar 2022 vil
være det effektive minstekravet til etterstillelse på 21,5 % av justert
risikovektet beregningsgrunnlag (minstekrav til etterstillelse 13,5 % pluss
kombinert kapitalbufferkrav på 8 %).

Ettersom det ovennevnte er i tråd med bankens forventning, ventes ingen
vesentlige endringer fra forhåndsvarsel til endelig krav.

Bergen, 24. november 2021

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971, e-post:
frank.johannesen@spv.no
Jan-Ståle Hatlebakk, konserndirektør, CRO, tlf.: +47 916 62 284, e-post:
jan-stale.hatlebakk@spv.no
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328, e-post:
hans.ingdal@spv.no

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.