09:35:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank Vest bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-05 Halvårsutdelning SVEG 1.8
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Halvårsutdelning SVEG 2.2
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning SVEG 2.42 NOK
2020-03-24 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Ordinarie utdelning SVEG 2.30 NOK
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 3.75 NOK
2018-03-16 Årsstämma 2018
2017-03-24 Ordinarie utdelning SVEG 4.50 NOK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SVEG 1.10 NOK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 4.00 NOK
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-27 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-19 Ordinarie utdelning
2009-03-13 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-16 Ordinarie utdelning
2006-03-10 Ordinarie utdelning
2005-03-11 Ordinarie utdelning
2004-03-12 Ordinarie utdelning
2003-03-07 Ordinarie utdelning
2002-03-08 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-10 Ordinarie utdelning
1999-03-12 Ordinarie utdelning
2021-10-01 11:16:47
Finansdepartementet ga uttrykk for i brev av 20. januar 2021 at norske banker
som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag
for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av
kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september i år.
Sparebanken Vest har forholdt seg til denne anbefalingen.

Finansdepartementet med støtte fra Finanstilsynet har i en pressemelding datert
7. september uttrykt at redusert usikkerhet om den økonomiske utviklingen
tilsier at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for
utbytteutdeling etter 30. september. Styret i Sparebanken Vest fikk i
generalforsamlingsmøte 24. mars 2021 fullmakt til å foreta en ytterligere
utdeling av kontantutbytte (del 2) for regnskapsåret 2020. Forutsetningen var at
utdelingen ble ansett som forsvarlig.

Sparebanken Vests regnskap for andre kvartal 2021 viser at bankens finansielle
situasjon er meget god. Egenkapitalavkastningen var 13,6 % i kvartalet, og
bankens rene kjernekapitaldekning var 18 % ultimo andre kvartal. I
kapitaldekningen for andre kvartal er en utdelingsgrad for 2021 på 50 %
hensyntatt, samtidig som utdeling del 2 for 2020 allerede er innregnet.

Styret i Sparebanken Vest har i dag besluttet, i henhold til fullmakt fra
generalforsamlingen, utdeling av utbytte på MNOK 193 (1,80 kroner per
egenkapitalbevis) og MNOK 290 i gaver til allmennyttige formål. Eierbrøken er
uendret etter utdelingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430.
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971.
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328.
Hanne Dankertsen, kommunikasjonsdirektør, tlf.: 994 49 173.

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen
som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i
Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et
komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å
være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle
i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.