00:36:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-02-18 09:45:00

Pressmeddelande 
Malmö, 18 februari 2022  

Acarix kapitalmarknadsdag: Uppdatering kring strategi, marknader och målsättningar 

Vid dagens kapitalmarknadsdag för Acarix ges en uppdatering avseende Bolagets strategier och målsättningar.

Acarix utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända system för att snabbt utreda patienter med bröstsmärtor och utesluta kranskärlssjukdom (CAD). Acarix CADScor®System bygger på en AI-baserad och smart sensorteknik som på bara 10 minuter utreder patienter och har utformats för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska utredningar. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet ut en patientspecifik s.k. CAD-score som med minst 96 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom.

CADScor-systemet består av monitor, mjukvara och engångspatcher. Patcherna säljs av Acarix enligt en ”razor/razorblade-modell” och utgör hävstången i affärsmodellen. Mer än 100 CADScor®System används nu i daglig klinisk praxis och över 10 000 patienter har utretts med systemet. USA är särskilt drabbat av hjärtsjukdomar som kan utredas med Acarix teknik och bolaget expanderar nu med en strukturerad plan med egen säljkår och säljpartners.

Bolaget reste i december drygt 80 MSEK i tillväxtkapital för att möjliggöra expansionsplanerna. Helen Ljungdahl Round tillträdde som ny VD för Acarix i januari 2022 för att leda bolaget in i nästa fas. Den 17 februari efter att fjärde kvartalsrapporten 2021 publicerades köpte Helen Ljungdahl Round 1 000 000 aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av detta uppdaterar Acarix härmed kring affärsläget enligt följande:

  • Huvudfokus ligger på USA och Tyskland. Bolaget har etablerat helägda dotterbolag med egna försäljningsorganisationer i USA (Acarix USA Inc.) och i Tyskland (Acarix GmbH). I USA har ett ledningsteam om 3 personer anställts och i Tyskland finns 4 medarbetare inom försäljning.
  • USA-marknaden bedöms stå för mer än 75 procent av bolagets intäkter under den kommande treårsperioden. Marknadspotentialen i USA bedöms till uppemot 18 miljoner patienter motsvarande ett marknadsvärde överstigande 5 miljarder SEK
  • Säljstrategin i USA bygger på en kombination av egen säljkår och samarbetspartners. Det commercial accessavtal som tecknades i slutet av 2021 har nu genererat flertalet utredningar med CADScor i USA. Centers of Excellence har kontrakterats och mottagandet från kardiologer och primärvårdsläkare har varit mycket positiv.
  • Kliniker har fått bekräftad ersättning av nationella försäkringsbolag genom generisk CPT-kod.
  • Nyttjandegranden hos större tyska kliniker fortsätter att öka och vi ser exempel på att CADScor nu används som en del av den kliniska rutinen.
  • Acarix bedömer att Life Time Value (LTV) av en levererad CADScor, inklusive nyttjande av engångspatches skall uppgå till 300 kSEK över 3 år med en bruttomarginal överstigande 80 procent.
  • Tidigare aviserad målsättning om att nå en omsättning om 200 MSEK år 2024 och en bruttomarginal om minst 80 procent kvarstår. Det motsvarar en etablerad bas om 3 000 CADScor®System i slutet av 2024, med tonvikt på USA-marknaden.

   
För mer information, kontakta: 
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, email helen.round@acarix.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix 

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostik. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med minst 96 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom (i en population med cirka 10 procents förekomst av CAD). Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.