18:54:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Aino Health är ett svenskt bolag som idag är verksamma inom diverse hälsoarbete. Bolaget arbetar inom hela värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö. Aino Health erbjuder företagshälsodata via sina program och företagets kunder återfinns inom en rad olika sektorer. För närvarande drivs verksamhet i Norden och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2020-05-18 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-03 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-17 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2021-12-06 08:30:00

Aino Health tecknar partneravtal med Pihlajalinna Plc, en av de tre stora leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.
Pihlajalinna organiserar över 200 000 anställda inom ramen för företagshälsovård. 
 

Genom partnerskapet får Aino möjlighet att stärka Pihlajalinnas erbjudande till sina kunder inom både privat och offentlig sektor med  SaaS-lösningen HealthManager.
Innan samarbetsavtalet undertecknades så tecknade Pihlajalinna 8 000 nya HealthManager-licenser under tredje kvartalet.
Aino ser detta som en indikation på ett fruktbart framtida samarbete. 

"Genom detta samarbete kan vi erbjuda ännu bättre service till våra kunder och förse dem med kraftfulla digitala verktyg.
Vi ser fram emot ett produktivt partnerskap med Aino Health”, 
säger Juha-Pekka Halttunen, försäljningschef, Pihlajalinna. 

"Vi är mycket stolta över att välkomna Pihlajalinna som ny partner och ser fram emot att stödja dem att arbeta mer effektivt med den tidiga supportprocessen.
Pihlajalinna är trots allt en av de tre stora företagshälsovårdsleverantörerna i Finland", 
säger Jyrki Eklund, VD på Aino Health.  

HealthManager är en SaaS-lösning som stödjer chefer att möjliggöra högre produktivitet och välbefinnande inom organisationen.
Den erbjuder också instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg för att enkelt följa nyckeltal relaterade till Human Capital Productivity.
Målet med lösningen är att minska sjukfrånvaron och att öka medarbetarnas välbefinnande och produktivitet. 

Om Pihlajalinna
20-åriga Pihlajalinna är en av Finlands ledande privata leverantörer av sociala tjänster, hälso- och sjukvård och företagshälsovård.
Koncernen tillhandahåller tjänster till privatpersoner, företag, försäkringsbolag och offentliga myndigheter, såsom kommuner och samkommuner, i hela Finland.
Koncernen tillhandahåller allmänpraktiserande och specialiserade omsorgstjänster, företagshälsovård och tandvård, till exempel boendetjänster och välfärdstjänster.
Koncernen erbjuder i samarbete med den offentliga sektorn modeller för tillhandahållande av sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster till offentliga enheter i syfte att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för offentliga betaltjänstkunder. 

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity. Företagets SaaS-plattform HealthManager minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra produktivitet, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 

För mer information: 

Jyrki Eklund, VD Aino Health 
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com 

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se