17:46:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-17 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2020-05-18 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-03 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-17 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Aino Health är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för att öka välmående samt produktivitet och sänka sjukfrånvaro i stora komplexa organisationer och företag. Kunderna består främst av internationella företag samt offentlig sektor. Aino Health grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm
2023-08-15 08:30:00

Uppnått 100 000 licenser


 Januari – Juni 2023 

  • Omsättningen uppgick till 11 971 (10 409) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -5 598 (-7 395) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK


April – Juni 2023 

  • Omsättningen uppgick till 5 791 (4 985) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -2 807 (-3 673) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Jag är oerhört stolt över att få inleda denna kvartalsrapport med att meddela att vi har nått en historisk milstolpe - över 100 000 personer använder nu vår SaaS-lösning. Detta är ett betydande bevis på det värde och den effektivitet som våra lösningar tillför våra kunder och ett tydligt tecken på att vi fortsätter att stärka vår position på marknaden.

Under andra kvartalet har vi deltagit i flera utåtriktade aktiviteter som har gett oss möjlighet att diskutera och betona vikten av att arbeta systematiskt med hållbarhet i stora komplexa organisationer. Bland dessa aktiviteter var Almedalsveckan i Visby en av de mest framstående. Vi har inom samarbetet i CSR Sweden med bland annat Vattenfall, Sodexo och Google, diskuterat och delat insikter kring medarbetarhantering samt dess effekter på företags övergripande prestanda.

Vi ser en stark global trend inom Human Capital Management, där företag inte bara efterfrågar, utan kräver innovativa digitala lösningar för att effektivt främja engagemang och stärka hälsan. Dessa trender handlar om att göra verksamheten mer transparent, att främja öppen dialog mellan medarbetare och ledning, och att skapa en kultur där alla känner sig värderade och uppskattade. Med vår SaaS-lösning är vi väl positionerade för att möta dessa behov.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 15 augusti, 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.com