18:03:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Aino Health är ett svenskt bolag som idag är verksamma inom diverse hälsoarbete. Bolaget arbetar inom hela värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö. Aino Health erbjuder företagshälsodata via sina program och företagets kunder återfinns inom en rad olika sektorer. För närvarande drivs verksamhet i Norden och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2020-05-18 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-03 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-17 Ordinarie utdelning AINO 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2022-02-07 08:30:00

7 februari, 2022


Expansioner i befintliga avtal, nytt partneravtal med stor finsk aktör inom företagshälsovård och finansiering säkrad med riktad emission om 10 miljoner SEK.

Oktober – December 2021

  • Omsättningen uppgick till 5 500 (7 132) TSEK 
  • Resultatet efter finansiella poster -3 852 (-2 648) TSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Januari – December 2021

  • Omsättningen uppgick till 23 044 (24 916) TSEK 
  • Resultatet efter finansiella poster -15 220 (-13 166) TSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,6 (-0,7) SEK

I det fjärde kvartalet har flera av länderna där Aino har verksamhet kantats av nya restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen av den nya virusvarianten Omikron.
Trots dessa utmaningar så har Aino under det gångna kvartalet slutit flera affärer och partnerskap. 

Transcom har valt att utöka sitt nuvarande avtal med Aino till sin verksamhet i Nederländerna. Transcom har sedan tidigare pågående avtal med Aino i Sverige och Norge.

Ett världsledande tillverkningsföretag har också valt att utöka sina licenser av HealthManager från 1 100 till totalt 2 400, vilket är ett styrkebesked för vår strategi om att utöka befintliga kunder.

Sju av Finska Räddningsverkets tjugotvå räddningsområden har valt Aino och HealthManager i ett led att stärka det systematiska arbetet med sjukfrånvaro och produktivitet, det betyder ett ytterligare tillskott om 3 000 licenser.

Partneravtal har tecknats med Pihlajalinna PLC som är en av de tre stora leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Pihlajalinna PLC organiserar över 200 000 anställda inom ramen för företagshälsovård och har sedan tidigare kvartal tecknat 8 000 licenser av HealthManager. 

Vi har i det fjärde kvartalet sett tydliga resultat på våra investeringar inom marknadsföring och försäljning. Ett ökat intresse och inflöde av mötesförfrågningar skapar goda förutsättningar och en bra start på 2022.


Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2022 kl. 08.30 CET.

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet.
För mer information besök www.ainohealth.se.