07:11:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-16 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2019-03-08 Extra Bolagsstämma 2020
2018-12-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-17 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-06-16 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-18 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2017-10-17 Årsstämma 2018
2017-09-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-10-23 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2016-10-11 Årsstämma 2017
2016-09-22 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-10-22 Årsstämma 2016
2015-09-23 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2015-09-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-01 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2014-09-30 Årsstämma 2015
2014-09-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-13 15-7 2015
2014-02-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 Ordinarie utdelning AAA 0.00 SEK
2013-09-30 Årsstämma 2014
2013-09-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-07-12 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
ArcAroma är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar clean-tech produkter som används för att effektivisera produktionen av biogas och rent vatten. Tekniken baseras på den patenterade CEPT-plattformen som styrs via elektroporation, förkortat PEF (Pulserande Elektriska Fält). Kunderna återfinns bland aktörer verksamma inom biogasindustrin. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2020-07-01 13:00:00

Pressmeddelande 2020-07-01

Till följd av framgångsrika resultat från användning av oliveCEPT®, har olivoljeproducenten Oleificio Conti beslutat att köpa THOR-enheten inför den kommande skördesäsongen. Enheten har varit felfri under två produktionsår och har bidragit med överlägsna resultat gällande extraktionsgrad och kvalitet på slutprodukten. Under den kommande säsongen kommer THOR-enheten installeras i processlinjen, mellan kross och malaxering. Det förväntas öka extraktionen av extra jungfruolivolja med 10 %. Totalt uppgår försäljningsvärdet till 135 000 €.

Oleificio Conti (www.olioconti.it) ligger i Salerno-provinsen, i Campania i sydöstra Italien. Det är ett familjeägt företag med en lång historia, känt för sin produktutveckling och innovationsnivå. Företagets kvalitetschef, Emilio Conti, är också konsult inom branschen. Han agerar rådgivare till olivoljeföretag över hela världen för frågor kring prestantaförbättringar, energi- och vattenbesparing samt kring innovation och teknik. Emilio är övertygad om att oliveCEPT®-enheten kommer öka effektiviteten i produktionen samt bidra med ännu bättre kvalitet och näringsvärden till företagets olivolja.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, CEO
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020, kl. 13.00.

Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com