20:19:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Arcoma är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är en utvecklare och leverantör av integrerade digitala röntgensystem. Bolagets produkter erbjuder digital bildteknik kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Produkterna säljs via återförsäljare och till en stor andel OEM-kunder. Verksamhet återfinns idag på global nivå med försäljning främst koncentrerad till Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Växjö.

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-19 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2022-08-17 08:00:00

2022-08-17

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet
• Totala intäkter för kvartalet uppgick till 33 168 (36 000) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 459 (3 010) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 408 (1 027) kSEK
• Resultat per aktie 0,11 (0,08) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
• Arcoma AB vinner upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland.
• Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022.
• Johan Dahlberg tillträder som ny CFO från 17/5 2022. Johan ingår i ledningsgruppen.

EFTER PERIODEN
• Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore av Health Authority Singapore (HSA)


VD-kommentar
STARK ÅTERHÄMTNING. EBITDA ÖKAR MED 15%

Vi kan äntligen konstatera, att efter tre utmanande försäljningskvartal har det vänt och vi levererar återigen en bra försäljning under perioden. De totala intäkterna i Q2 2022 når 33,2 MSEK (36,0 MSEK), vilket är det tredje starkaste kvartalet under de senaste 2 åren. Vi är nu tillbaka på samma försäljningsnivåer som innan pandemin.

På den amerikanska marknaden fortsätter vi att växa och försäljningen ackumulerat för 2022 ökar med 40% jämfört med motsvarande period förra året. Det är vårt fördjupade partnerskap och samarbete med Canon Medical Systems som bidragit till tillväxten.

Vi ser en återhämtning på i princip samtliga marknader genom hög efterfrågan, ökat antal anbud och flertalet produktdemonstrationer. Även kongresser och mässor är nu tillbaka på samma nivå som tidigare. Försäljningen har under flera kvartal påverkats av anbud som skjutits på framtiden och av långa säljcykler. Det är därför nu mycket glädjande att se att försäljningen återigen tagit fart.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 42% (40%). Den högre marginalen kommer framför allt av en gynnsam geografisk fördelning. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa god materialtillgång och att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Detta behöver ställas mot de utmaningar i försörjningskedjan som vi ser som en effekt av både pandemin och invasionen av Ukraina.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,5 MSEK (3,0 MSEK) en ökning med 15% jämfört med Q2 2022. En positiv valutaeffekt bidrar med 1,4 MSEK på resultatet efter finansiella poster.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är detta kvartal mycket positiv och når 8,9 MSEK och det totala kassaflödet når 4,6 MSEK.

För att fortsättningsvis möta våra kunders höga krav och förväntningar på ett röntgensystem i toppklass utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt våra system. Ökade kvalitets- och regulatoriska krav på medicintekniska produkter gör att vi nu också arbetar intensivt med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven.

I somras hade jag själv möjlighet att delta i den europeiska radiologimässan, ECR. Det var oerhört positivt att återigen få träffa partners och kunder och ta del av det intresse som finns för våra effektiva och lätthanterliga system. Detta i kombination med de positiva marknadstrenderna vi ser ger goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Efter en härlig sommar är vi på Arcoma laddade för en intensiv höst och tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08:00