17:04:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Arcoma är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är en utvecklare och leverantör av integrerade digitala röntgensystem. Bolagets produkter erbjuder digital bildteknik kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Produkterna säljs via återförsäljare och till en stor andel OEM-kunder. Verksamhet återfinns idag på global nivå med försäljning främst koncentrerad till Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Växjö.

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-19 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2021-05-24 08:00:00

Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR)


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 884 (33 392) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 863 (4 972) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 872 (3 974) kSEK
• Resultat per aktie 0,15 (0,31) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.
• Årsredovisning 2020 publicerad.

EFTER PERIODEN
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.


VD-kommentar
STARK FÖRSÄLJNING I DET FÖRSTA KVARTALET
Vi inleder året mycket positivt. I Q1 2021 uppnår vi den högsta försäljningen i ett enskilt kvartal sedan 2015. Vi har en försäljning på 36,8 MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning på +10% (33,4MSEK) jämfört med första kvartalet förra året. Vi är oerhört glada och stolta för detta.

Det är framför allt i Europa som vi ser en återhämtning på marknaden och försäljningen ökar här med 45% jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningsarbetet har varit extra utmanande under pandemin och flera anbud har skjutits på framtiden. Det är därför nu mycket glädjande att se att försäljningen återigen börjar ta fart.

I Europa har vi en stadigt ökad efterfrågan på vårt nya högkvalitativa röntgensystem Arcoma Precision i5. I dagsläget är hela 75% av alla system vi säljer på den europeiska marknaden vårt nya röntgensystem.

I Nordamerika lanserade vi i slutet på förra året vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems. Lanseringsarbetet pågår nu för fullt och aktivitetsnivå är mycket hög. Vi ser med tillförsikt fram emot att pandemin succesivt ska släppa taget och att vi får se en återhämtning även på den nordamerikanska marknaden.

Resultatet i kvartalet uppgår till 2,9 MSEK (5,0 MSEK). I kvartalet har vi extra kostnader kopplade till vår nya produkt och de förändringar och intrimning som behövs i vår produktion. Effektiviseringar och anpassningar till de ökande volymerna pågår intensivt.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 39% (41%). Eftermarknadsförsäljningens andel av den totala omsättningen var lägre än jämfört med samma period föregående år, vilket bidrar till lägre bruttomarginal.

Utvecklingen av pandemin är fortsatt mycket oviss och påverkas bland annat av vaccinationstakten. Vi har i detta kvartal sett en stark återhämtning på den europeiska marknaden men det är naturligtvis fortfarande för tidigt att veta om detta är en uthållig återhämtning. Tredje vågen pågår i många länder och vården är fortfarande under ett högt tryck, det skapar en fortsatt osäkerhet.

Arcoma har en tydligt fastslagen strategi vilken ligger till grund för de aktiviteter vilka bolaget fokuserar på. Vår tillväxtstrategi är fokuserad på fördjupade partnerrelationer, aktiv försäljning och geografisk expansion med såväl partners som distributörer. Innan pandemin nådde oss med full kraft kunde vi tydligt se att vår inriktning gav positiva resultat. Utöver vår organiska tillväxt har vi intensifierat arbetet med förvärv. I slutet på år 2020 avbröt vi en större förvärvsprocess, vi har nu lagt detta bakom oss och fortsätter arbetet med att identifiera, analysera och finna tänkbara nya förvärv med ökat aktieägarvärde i fokus.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2021.
Sanna Rydberg, VD, Arcoma AB (publ)


Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 8:00