19:56:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-15 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.24 EUR
2024-04-12 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.17
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.18
2021-04-08 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.11
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.11
2020-05-04 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-04 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.21 EUR
2014-04-03 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-04 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2012-04-03 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-08 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-06 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2011-04-05 Årsstämma 2011
2010-04-08 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2009-04-01 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2008-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2007-03-30 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR
2006-04-05 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR
2005-04-07 Split ASPO 1:3
2005-04-01 X-dag ordinarie utdelning ASPO 1.19 EUR
2004-04-02 X-dag bonusutdelning ASPO 0.9
2004-04-02 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR
2003-04-11 X-dag bonusutdelning ASPO 0.56
2003-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2002-04-26 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.36 EUR
2002-04-26 X-dag bonusutdelning ASPO 0.2
2001-04-27 X-dag bonusutdelning ASPO 0.25
2001-04-27 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.30 EUR
2000-04-14 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR
2000-04-14 X-dag bonusutdelning ASPO 1.5

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Aspo är verksamt inom transport- och logistikbranschen. Bolaget drivs som ett konglomerat med visionen att vara en aktiv aktör inom förvärv och utveckling av företag, huvudsakligen inom tillväxtmarknaderna i östra Europa. Branscherna där bolaget innehar intressen i inkluderar exempelvis dagligvaruhandeln, industri, samt IT-sektorn. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2024-05-14 07:05:00

Aspo Oyj
Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
14.5.2024 klo 8.05 

Aspo päivittää taloudellisia tavoitteitaan ja osinkopolitiikkaansa, ja muuttaa ohjeistuksen kannattavuusmittaria

Aspo järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 14.5.2024 klo 9.30 alkaen Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään aiemmin tänään julkistettu Aspo-konsernin uusi portfoliovisio, päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, ESG-tavoitteet, liiketoimintastrategiat, osinkopolitiikka sekä Aspon liiketoimintojen nykytila ja näkymät.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät lähtökohtaisesti muuttumattomina, mutta niitä on mukautettu huomioimaan compounder-strategia ja kasvuinvestointien rahoittaminen. Yksi keskeinen muutos on liikevoiton (EBIT) muuttaminen liikevoitoksi ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) yrityskaupoista johtuvien aineettomien poistojen vaikutuksen hillitsemiseksi. Muutoin aineettomien poistojen vaikutus kasvaisi asteittain compounder-strategian toteuttamisen myötä. Lisäksi nettovelkaantumisastetta koskeneen tavoitteen sijaan jatkossa tavoitellaan nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhteen olevan alle 3,0. Tämän tavoitteen taustalla on pyrkimys hallita kasvun rahoitusta suhteessa taloudellisen suorituskyvyn kehittymiseen.

Aspon päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

 • EBITA 8% (Uusi: Liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), aiemmin: liikevoitto (EBIT)) 
  • Telko 8 % 
  • Leipurin 5 % 
  • ESL 14 % 
 • Liikevaihdon kasvu vuodessa 5–10 % (Uusi: määritellään tavoitelluksi vuotuiseksi vähimmäiskasvuksi)  
 • Oman pääoman tuotto yli 20 % 
 • Uusi: Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) < 3 (aiemmin: nettovelkaantumisaste alle 130 %)

Päivitetty osinkopolitiikka

Kasvustrategian toteuttamisen tukemiseksi Aspon osinkopolitiikkaa on päivitetty vastaamaan yhtiön strategiaa ja kasvutavoitteita, käynnissä olevaa siirtymää ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Aspon päivitetty osinkopolitiikka:

 • Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 prosenttia nettovoitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet.

Ohjeistuksen kannattavuusmittari muutettu EBIT:stä EBITA:an, ohjeistuksen taustaoletukset vuodelle 2024 ennallaan

Vuodelle 2024 annetun ohjeistuksen taustaoletukset ovat ennallaan. Ohjeistusta vuodelle 2024 on muutettu uuteen kannattavuutta koskevaan tunnuslukuun liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) (aiemmin: liikevoitto (EBIT)). Uusi ohjeistus vuodelle 2024 on:

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITA:n odotetaan ylittävän 32 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 27,9 miljoonaa euroa).

Vertailun vuoksi, Aspo-konsernin aiempi ohjeistus vuodelle 2024 (aiemmalla kannattavuutta koskeneella tunnusluvulla):


Aspo-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 26,5 miljoonaa euroa).

Pääomamarkkinapäivän lähetys ja esitysmateriaalit

Lähetystä voi seurata suorana Aspon verkkosivuilla (www.aspo.fi) tänään klo 9.30 alkaen. Webcast-tallenne ja esitysmateriaalit (englanniksi) ovat saatavilla verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.

"Olemme iloisia voidessamme jatkaa selkeiden ja menestyksekkäiden liiketoimintastrategioiden toteuttamista kaikilla kolmella segmentillä. ESL Shipping keskittyy kestävään kehitykseen perustuvaan kasvuun yhdistettynä kaupalliseen ja toiminnalliseen huippuosaamiseen. Telkon strategia keskittyy orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan yritysjärjestelyillä ja skaalautuvuudella. Leipurin jatkaa matkaansa kohti täyttä potentiaalia kasvamalla priorisoiduissa markkinasegmenteissä sekä kaupallisten, toimitusketjun ja hankintavalmiuksien kehittämisen avulla. Haluamme, että vastuullisuus muovaa jatkossakin liiketoimintastrategioitamme. Aspo-konsernin tavoitteena on, että Aspo kaikkine liiketoimintoineen tekee Science Based Targets sitoumuksen vuoden 2024 loppuun mennessä. Jokainen Aspon liiketoiminto pyrkii olemaan edelläkävijä vastuullisuudessa omalla alallaan", toteaa Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja.

ASPO Oyj
Rolf Jansson
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Rolf Jansson, toimitusjohtaja, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com
Erkka Repo, talousjohtaja, puh. 0405 827 971, erkka.repo@aspo.com