18:42:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-15 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.24 EUR
2024-04-12 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.23
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.17
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.18
2021-04-08 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.11
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.11
2020-05-04 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.22
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 X-dag halvårsutdelning ASPO 0.21
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-04 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.21 EUR
2014-04-03 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-04 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2012-04-03 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-08 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-06 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2011-04-05 Årsstämma 2011
2010-04-08 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2009-04-01 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2008-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2007-03-30 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR
2006-04-05 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR
2005-04-07 Split ASPO 1:3
2005-04-01 X-dag ordinarie utdelning ASPO 1.19 EUR
2004-04-02 X-dag bonusutdelning ASPO 0.9
2004-04-02 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR
2003-04-11 X-dag bonusutdelning ASPO 0.56
2003-04-11 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR
2002-04-26 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.36 EUR
2002-04-26 X-dag bonusutdelning ASPO 0.2
2001-04-27 X-dag bonusutdelning ASPO 0.25
2001-04-27 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.30 EUR
2000-04-14 X-dag ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR
2000-04-14 X-dag bonusutdelning ASPO 1.5

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Aspo är verksamt inom transport- och logistikbranschen. Bolaget drivs som ett konglomerat med visionen att vara en aktiv aktör inom förvärv och utveckling av företag, huvudsakligen inom tillväxtmarknaderna i östra Europa. Branscherna där bolaget innehar intressen i inkluderar exempelvis dagligvaruhandeln, industri, samt IT-sektorn. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2024-03-21 09:00:00

Aspo Oyj
Pörssitiedote
21.3.2024 klo 10.00

Kutsu Aspo Oyj:n yhtiökokoukseen

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.4.2024 klo 10.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä osoitteessa aspo.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.   Kokouksen avaaminen


2.   Kokouksen järjestäytyminen


3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.   Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.   Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


Toimitusjohtajan katsaus

7.   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 30 362 002,30 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 468 907,45 euroa.

Osinko 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 16.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 23.4.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varat olivat 21 150 592,47 euroa.
Jos enimmäismäärä jaettaisiin, jaettaisiin osinkona ja pääoman palautuksena yhteensä 0,47 euroa osakkeelta (0,46) tilikaudelta 2023. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Ennen kuin hallitus päättää pääomanpalautuksen jakamisesta yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset varojenjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys pääomanpalautuksen jakamisesta päättämiselle.

9.   Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

10.   Palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous.

11.   Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista päättäminen


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan ja olisivat seuraavat:

• hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi
• varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi
• puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että valiokuntien jäsenten sekä puheenjohtajien kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: jäsenille 800 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

12.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

13.   Hallituksen jäsenten valitseminen


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund, ja hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Annika Ekman. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

Salla Pöyry on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Patricia Allamia ja Tatu Vehmasta, joiden katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14.   Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15.   Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että KHT Jukka Vattulainen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastaja toimisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen nojalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

16.   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ä muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”1 §

Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo Abp. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan fyysisen yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan ohella myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

        ”10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta, tarvittaessa palkitsemispolitiikasta, palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

        ”11 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
9. palkitsemisraportin hyväksymisestä ja
10. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
valittava:
11. hallituksen jäsenet,
12. tilintarkastaja ja
13. kestävyysraportoinnin varmentaja.”

17.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

18.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

19.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen joko yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Päätöstä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

21.   Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous viimeistään 21.3.2024. Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.4.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 21.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 5.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä. Ennakkoäänestyksen ohjeet on esitetty jäljempänä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Aspon internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki

c) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Aspo Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Aspo Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on kokouspaikalla pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön internetsivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon 21.3.2024 klo 10.00 ja 5.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-20 osalta.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) Aspon internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous

Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki

c) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja lisätiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä osoitteessa aspo.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2024 yhteensä 31 419 779 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 12 394 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Helsingissä 21.3.2024

ASPO OYJ

Hallitus

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.