12:23:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Auriant Mining är verksamma inom gruvsektorn. Störst inriktning sker inom prospektering av guld i Ryssland och inom de centrala delarna av Asien. Visionen är att vara en långsiktig och hållbar aktör och att verka inom segmentet mellanstor guldproducent. Bolaget grundades ursprungligen 2004 under namnet Central Asia Gold och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-15 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2017-05-12 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-13 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-13 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-28 Analytiker möte 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-01 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-27 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-21 15-6 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-31 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning AUR 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-18 Split AUR 10:1
2010-06-01 Årsstämma 2010
2009-11-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Split AUR 200:1
2021-10-13 18:00:00

 

Auriant Mining AB (publ.) publicerar
verksamhetsuppdatering för 9 månader 2021

Viktiga händelser:

  • Den totala malmbaserade guldproduktionen under 9 månader 2021 uppgick till 680,0 kg (21 862 oz), jämfört med 750,0 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 9% eller 70 kg (2 250 oz), men i linje med produktionsplan 2021;
  • Under 9 månader 2021 uppgick guldförsäljning till 614,3 kg (19 749 oz), jämfört med 760,3 kg (24 443 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 146 kg (4 694 oz) eller med 19%;
  • 324,2 kt malm bearbetades med snitthalt på 2,17 g/t;
  • CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 93,1%;
  • 316,3 kt malm bröts under 9 månader 2021, jämfört med 273,8 kt under 9 månader 2020, en ökning med 42,5 kt eller 16%. Volymen för avrymningen uppgick till 1 299,3 km3 under 9 månader 2021 (+615,4 km3 eller 90% mer än under 9 månader 2020);
  • Snitthalten i malm som producerades under 9 månader 2021 var 2,16 g/t, jämfört med 2,47 g/t under 9 månader 2020, en minskning med 12%. Den brutna snitthalten motsvarar Bolagets mål.

Produktion

Produktionsenhet Q3 2021 Q3 2020 Avvikelse 9m 2021 9m 2020 Avvikelse
  kg oz kg oz kg oz % kg oz kg oz kg oz %
 Malmbaserad                            
    Tardan (CIL)    233,7       7 513   229,0    7 363    4,7   150   2% 680,0    21 862   750,0   24 112   -70,0   -2 250   -9%
Alluvial                            
    Staroverinskaya 6,8               217   5,4   172   1,4   45   26% 15,4    494   5,4   172   10,0   322   187%
 Total guldproduktion 240,4        7 730   234,4   7 535   6,1   196   3% 695,3    22 355   755,4   24 285  -60,0   -1 930   -8%

Tardan

  Enhet Q3 2021 Q3 2020 Avvikelse 9m 2021 9m 2020 Avvikelse
 Brytning               
 Gråbergsproduktion  000 m3         525.5           255.1      270.4   106%     1 299.3           683.9      615.4   90%
 Bruten malm  000 tonnes        157.3           122.4         34.9   29%         316.3         273.8        42.5   16%
 Guld I malmen  kg        322.8           304.3         18.5   6%         684.3          676.4          7.9   1%
 Snitthalt  g/t           2.05             2.49   -0.44   -18%            2.16             2.47   -0.31   -12%
 CIL               
 Malmbehandling  000 tonnes        117.3              95.3        22.0   23%         324.2         290.8        33.4   11%
 Halt  g/t           2.05              2.58   -0.53   -21%            2.17           2.77   -0.60   -22%
 Guld i malmbehandlingen  kg        240.2           245.4   -5.2   -2%         703.0         806.2   -103.2   -13%
 Guldproduktion CIL  kg        233.7           229.0           4.7   2%        680.0         750.0   -70.0   -9%
 Öppning WIP (guld)  kg           10.2                  26.7      
 Stängning WIP (guld)  kg             1.2                     1.2      
 Återvinning  % 93.5% 93.3% 0.2% 0.2% 93.1% 93.0% 0.1% 0.1%
 Lager per den 30 sep               
 Malm  000 tonnes           93.5              91.0           2.5   3%            93.5           91.0          2.5   3%
 Halt  g/t          2.00             2.02   -0.02   -1%           2.00      2.02   -0.02   -1%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 18:00 den 13 oktober 2021.