05:30:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-02 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2024-04-30 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-23 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-03-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-06 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2020-04-05 Årsstämma 2020
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-08 Ordinarie utdelning BONEH 0.00 EUR
2019-04-05 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BBS-Bioactive Bone Substitutes är verksamt inom medicinteknik. Bolaget designar, utvecklar och konstruerar biologiska implantat för patienter med benfel och läkningsbesvär. Bolagets lösningar vidaresäljs under varumärket Artebone och baseras på tricalciumfosfat (TCP) och benprotein, som stimulerar benläkningsprocessen. Bolaget grundades under 2003 och har sitt huvudkontor i Oulu.
2022-06-08 13:30:00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 8.6.2022 klo 14.30 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj keräsi merkintäoikeusannissa 3,5 miljoonan euron bruttovarat

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (BBS tai Yhtiö) hallituksen 6.5.2022 päättämä merkintäoikeusanti (Osakeanti) on merkitty 77 prosenttisesti. Yhtiö keräsi Osakeannilla noin 3,5 miljoonan euron varat ennen Osakeannista aiheutuneiden kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Yhtiön hallitus päätti 8.6.2022 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Merkintäoikeuksilla merkittiin 1 972 571 osaketta (noin 73 prosenttia merkityistä osakkeista) ja ilman merkintäoikeuksia 717 363 osaketta (noin 27 prosenttia merkityistä osakkeista). Yhteensä 153 846 Osakeannissa merkityn osakkeen ja niihin liittyvien optio-oikeuksien osalta merkintöjen hyväksyminen on ehdollinen sille, että merkityt osakkeet maksetaan Yhtiölle viimeistään 10.6.2022.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 16.6.2022. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 17.6.2022 ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 23.6.2022. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 20.6.2022 First North Growth Market Finlandissa ja 23.6.2022 First North Growth Market Swedenissä.

Osakeannin seurauksena BBS:n osakkeiden lukumäärä nousee 2 689 934 osakkeella. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 9 671 459, joista yhtiön hallussa 234 523. Osakeannin yhteydessä annettujen optio-oikeuksien lukumäärä on 670 962 kahdesta eri sarjasta (TO1 ja TO2).

BBS saa Osakeannilla yhteensä noin 3,1 miljoonaa euron nettovarat (Osakeannista aiheutuneiden, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen). Nettovaroista noin 0,2 miljoonaa euroa, vastaten RiverFort Global Opportunities PCC Ltd:n ("RiverFort”) Osakeannissa maksamaa merkintähintaa, käytetään RiverFortilla Yhtiöltä olevan lainasaatavan takaisinmaksamiseen RiverFortin antaman merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti.

BBS:n toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi: "Haluan kiittää kaikkia merkitsijöitä heidän Yhtiötä kohtaan osoittamasta luottamuksestaan, jonka ansiosta saimme vietyä Osakeannin  läpi rahoitusmarkkinoiden yleisesti haastavasta tilanteesta huolimatta."

Neuvonantajat

Aalto Capital Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi,
Puhelin: 040 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Liisa Hukka,
Puhelin: 0400 611 038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.6.2022 klo 14.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.