13:04:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2020-02-21 10:45:37

Meddelelse nr. 2 - 2020
til Nasdaq Copenhagen 

2020.02.21

Årsrapport 2019

For Brødrene A & O Johansen A/S og koncernen (AO) har året 2019 været præget af salgsvækst hen over året samt en stram omkostningsstyring, der tilsammen har medført en stigning i resultatet før skat på 18,1 mio. kr. eller 12,1%.

Omsætningen er i 2019 øget med 209,3 mio. kr. eller 6,2% til 3.582,7 mio. kr. Væksten er opnået indenfor såvel det professionelle marked som det private onlinemarked, ligesom væksten vedrører begge forretningsområder Teknik og Entreprenør.

Antallet af medarbejdere i AO, inkl. vikarer, var ultimo 2019 728 personer, hvilket er 3 færre end ultimo december 2018. Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) for 2019 viser 734 mod 747 i 2018.

I 4. kvartal realiserede AO en omsætning på 987,2 mio. kr., hvilket er 7,6 % højere end i 4. kvartal 2018. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2019 51,7 mio. kr. mod 47,5 mio. kr. i 4. kvartal 2018. Overskudsgraden i 4. kvartal 2019 på 5,2 % er uændret fra tilsvarende kvartal i 2018.

Koncernen har implementeret leasingstandard IFRS 16 med effekt fra 1. januar 2019 ved anvendelse af den modificerede retrospektive overgangsmetode, hvorfor sammenligningstal for tidligere ikke er tilpasset. Effekten af IFRS 16 påvirker klassificeringen af omkostninger mellem regnskabsposter, men ikke resultatet. Balancesummen er forøget med 89,9 mio. kr. som følge af aktiveringen af leasingaktiver og tilsvarende passivering af forpligtelser. Soliditetsgraden ultimo 2019 ville være 1,5% point højere, hvis IFRS 16 ikke var implementeret.

AO realiserede i hele 2019 et resultat før skat på 168,4 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. højere end sidste år samt i overensstemmelse med tidligere udmeldinger om et resultat før skat på 160-170 mio. kr. 

Pengestrøm fra driften blev realiseret til 302,7 mio. kr., mod 300,8 mio. kr. i 2018. I 2019 blev de samlede investeringer på 52,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 29,6 mio. kr. i forhold til 2018.

Samlet set er den rentebærende gæld nedbragt med 231,5 mio. kr. i 2019 og udgør ved udgangen af året 493,9 mio. kr. Nettogearingen (nettorentebærende gæld/EBITDA) kan opgøres til 1,8 mod 2,7 sidste år.

På selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts 2020 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. pr. 10 kr. aktie.

Årets omsætning blev 3.582,7 mio. kr. mod 3.373,4 mio. kr. i 2017. Væksten på 209,3 mio. kr. eller 6,2 % kan primært henføres til det danske marked.

Bruttoresultatet blev i 2019 realiseret med 830,6 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. eller 3,2 % højere end sidste år. Bruttomarginen på 23,2 % er 0,7 procentpoint lavere end sidste år. Distributions-omkostningerne udgør 3,8 % af omsætningen, hvilket er en reduktion på 0,1 procentpoint i forhold til 2018.

Eksterne omkostninger i 2019 på 192,4 mio. kr. er 15,4 mio. kr. eller 10,3 % højere end realiseret i 2018, reguleret for IFRS 16. Stigningen kan blandt andet henføres til øgede salgsfremmende omkostninger og øgede IT- og digitaliseringsomkostninger som led i AO´s fortsatte transformation fra traditionel grossistvirksomhed til videnbaseret IT- og logistikvirksomhed.

Årets personaleomkostninger på 383,6 mio. kr. er 3,6 mio. kr. eller 0,9 % lavere end realiseret i 2018.  

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) for 2019 udgør 281,6 mio. kr., svarende til 7,9 % af omsætningen, hvilket er 40,6 mio. kr. eller 0,8 procentpoint højere end sidste år.

Årets afskrivninger på 105,8 mio. kr. er 19,6 mio. kr. eller 23 % højere end realiseret i 2018, væsentligst som følge af ændring af IFRA 16 om leasingaktiver.

Resultat før finansielle poster (EBIT) for 2019 blev 175,9 mio. kr. mod 154,8 mio. kr. i 2018. Overskudsgraden blev realiseret til 4,9 % mod 4,6 % i 2018.

Årets finansielle omkostninger, netto, på 6,4 mio. kr. er 1,8 mio. kr. højere end sidste år. Finansielle omkostninger i 2018 var positivt påvirket med 6,1 mio. kr. vedrørende regulering af earn-out aftale
  
Resultat før skat for 2019 udgør 168,4 mio. kr. mod 150,3 mio. kr. i 2018 og lever op til tidligere udmeldte forventninger. Resultatet betragtes som tilfredsstillende set i lyset af konkurrencesituationen samt den transformationsproces som koncernen gennemgår.

Årets resultat på 131,0 mio. kr. er 12,5 mio. kr. højere end i 2018.

Koncernens aktiver udgør pr. 31. december 2019 i alt 2.306,7 mio. kr. mod 2.144,0 mio. kr. i 2018. Af stigningen kan 89,9 mio. kr. henføres til effekten af implementering af bestemmelserne i IFRS 16, hvorefter leasingaktiver aktiveres.

Egenkapitalen udgør 870,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 37,7 % mod 35,3 % sidste år.

Den rentebærende gæld på 493,9 mio. kr. er nedbragt med 231,5 mio. kr. i året som følge af indtjening fra driften samt et fald i arbejdskapitalen, der er blevet optimeret.

I 2019 udgør pengestrøm fra driften 302,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.

Investeringerne i 2019 udgør netto 52,7 mio. kr., hvilket er 29,6 mio. kr. lavere end året før.

Ledelsen forventer et resultat før skat i 2020 i niveauet 170-180 mio. kr.

Koncernens økonomiske målsætninger er realiseret, hvad angår vækst og pengestrøm fra driften. Soliditetsudviklingen er godt på vej mod målet, mens overskudsgraden er lavere end målet.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00