14:29:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2021-02-25 15:03:44

Meddelelse nr. 3 – 2021
til Nasdaq Copenhagen   

2021.02.25

Årsrapport 2020 – rekordresultat og indstilling om øget udbytte

For Brødrene A & O Johansen A/S og koncernen (AO) har året 2020 været præget af en højere salgsvækst end forventet.

Størstedelen af 2020 har været påvirket af COVID-19. I perioder med delvis nedlukning af mange dele af samfundet har kunderne efterspurgt fleksibilitet ved valg af salgsplatforme og handelsform. AO har som omnichannel-virksomhed kunnet tilbyde dette.

Omsætningen i 2020 udgjorde 4.098,3 mio. kr., svarende til en salgsvækst på 14,4 %. Salget fordeltes med 3.502,4 mio. kr. fra det professionelle marked (B2B) og 595,9 mio. kr. fra privatmarkedet (B2C). Væksten i det professionelle marked udgjorde 11,6 %, mens væksten i det private marked udgjorde 34,4 %. For så vidt angår væksten i det private marked, kan 7,1 % henføres til købet af LampeGuru ApS den 15. november 2019.

Salgsvæksten, kombineret med øget effektivisering, har resulteret i en stigning i resultat før skat fra 168,4 mio. kr. i 2019 til 220,8 mio. kr. i 2020. Stigningen udgjorde 52,4 mio. kr. eller 31,1 %.

Bruttoresultatet udgjorde 914,4 mio. kr. mod 830,6 mio. kr. i 2019. Bruttomarginen er realiseret 0,9 %-point lavere end i 2019 som følge af et generelt øget prispres i markedet samt et stigende projektsalg med lavere marginer. Af reduktionen i bruttomarginen kan 0,4 %-point henføres til øgede nedskrivninger på varelager og en mere forsigtig indregning af leverandørbonus fra internationale indkøbssamarbejder, hvor COVID-19 har medført en større grad af usikkerhed ved estimering af den fælles bonus.

Eksterne omkostninger er steget med 27,0 mio. kr. eller 16,3 %. Af stigningen kan 8,0 mio. kr. henføres til generel reservation til tab på debitorer som følge af COVID-19. Den resterende stigning kan især henføres til salgsunderstøttende omkostninger og IT-/digitaliserings-omkostninger. 4,9 mio. kr. af stigningen i eksterne omkostninger kan henføres til købet af LampeGuru ApS.

Personaleomkostninger er steget med 10,2 mio. kr. eller 2,7 %. Antal gennemsnitligt ansatte (FTE), inklusive vikarer, har i 2020 udgjort 741 mod 734 i 2019. Pr. ultimo 2020 beskæftigede AO 754 mod 735 ansatte ultimo 2019. Af stigningen på 19 ansatte udgør ekstra vikarer på centrallageret 14.

Årets overskudsgrad (EBIT) blev i 2020 i alt 5,5 % mod 4,9 % i 2019.

Resultat før skat på 220,8 mio. kr., var marginalt højere end den tidligere udmelding om et resultat før skat på mellem 210-220 mio. kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten blev i 2020 i alt 375,4 mio. kr. mod 302,7 mio. kr. i 2019. Årets investeringer udviste i alt 66,3 mio. kr. eller 13,6 mio. kr. højere end i 2019, hvilket primært kan henføres til investeringer i digitalisering og køb af håndværkerbutik. AO har i 2020 fortsat nedbringelsen af den rentebærende nettogæld, der ultimo 2020 udgjorde 247,1 mio. kr. mod 493,9 mio. kr. ultimo 2019. Nettogearingen (rentebærende nettogæld/EBITDA) er i 2020 0,8 mod 1,8 i 2019 og 2,7 i 2018.

AO´s egenkapital udgjorde ultimo 2020 i alt 1.030,2 mio. kr. svarende til en soliditet på 43,2 % mod henholdsvis 870,3 mio. kr. og 37,7 % pr. ultimo 2019. 

På selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2021 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 15 kr. pr. 10 kr. aktie mod et udbytte på 6 kr. pr. 10 kr. aktie året før.

Resultat før skat på 220,8 mio. kr. i 2020 udgør 5,4 % af omsætningen mod 4,7 % i 2019. Målsætningen omkring resultat før skat i forhold til omsætningen er således endnu ikke opnået til trods for de senere års realiserede omsætnings- og resultatvækst.

Pengestrøm fra driften udviser i 2020 i alt 9,2 % af omsætning mod 8,4 % i 2019. De seneste års fokus på forbedring i arbejdskapitalen har bidraget til, at målsætningen på 6 % er opnået.

AO har realiseret kontinuerlig omsætningsvækst gennem flere år hidhørende fra såvel organisk som akkvisitiv vækst, hvorfor målsætningen er opnået.

Soliditetsgraden udviser pr. 31. december 2020 i alt 43,2 %, og målet er således nået.

Ledelsen forventer fortsat vækst i 2021, om end mere moderat end i 2020. Der forventes ekstraordinær høj vækst i B2C-salg i starten af året. Væksten forventes at være aftagende over året.

Investeringer vil blive forøget væsentligt i 2021, da der er truffet beslutning om at udvide kapaciteten på centrallageret. Investeringen forventes at udgøre ca. 200 mio. kr., hvoraf størstedelen forventes afholdt i 2021.

Ledelsen forventer et resultat før skat i 2021 i intervallet 240-260 mio. kr. Resultatforventningen baserer sig på en forventning om et fortsat højt aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen.


For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00