12:11:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2022-02-22 14:22:04

Meddelelse nr. 1 - 2022
til Nasdaq Copenhagen

 

2022.02.22

Årsrapport 2021

Omsætningen i 2021 udgjorde 4.800,5 mio. kr. og fordeltes med 4.010,6 mio. kr. fra det professionelle marked (B2B) og 789,9 mio. kr. fra privatmarkedet (B2C). Væksten i det professionelle marked udgjorde 14,5 %, mens væksten i det private marked udgjorde 32,6 %. Af væksten i det private marked kan 5,5 %-point henføres til købet af Complet VVS A/S den 29. april 2021.

Salgsvæksten, kombineret med øget effektivisering, har resulteret i en stigning i resultat før skat fra 220,8 mio. kr. i 2020 til 326,1 mio. kr. i 2021. Stigningen udgjorde 105,3 mio. kr. eller 47,7 %.

Bruttoresultatet udgjorde 1.119,3 mio. kr. mod 945,7 mio. kr. i 2020. Bruttomarginen er realiseret 0,2 %-point højere end i 2020 drevet af øgede varemarginer delvis modvirket af højere fragtomkostninger.

Eksterne omkostninger er steget med 48,6 mio. kr. eller 21,7 %. Stigningen kan især henføres til salgsunderstøttende omkostninger og IT- og digitaliseringsomkostninger.

Personaleomkostninger er steget med 36,0 mio. kr. eller 9,2 %. Antal gennemsnitligt ansatte (FTE), inklusive vikarer, udgjorde i 2021 784 mod 741 i 2020. Pr. ultimo 2021 beskæftigede AO 811 mod 754 ansatte ultimo 2020. Af stigningen på 43 ansatte udgør ekstra vikarer på centrallageret 17.

Årets overskudsgrad (EBIT) blev i 2021 i alt 6,6 % mod 5,5 % i 2020.

AO realiserede i 2021 et resultat før skat på 326,1 mio. kr., hvilket er 105,3 mio. kr. højere end sidste år og indenfor den seneste udmelding om et resultat før skat på mellem 310-330 mio. kr.

I 4. kvartal 2021 realiserede AO en omsætning på 1.266,7 mio. kr., hvilket er 120,7 mio. kr. eller 10,5 % højere end i tilsvarende kvartal i 2020. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2021 i alt 82,9 mio. kr. mod 67,9 mio. kr. i 4. kvartal 2020. Overskudsgraden i 4. kvartal 2021 blev således 6,5 % mod 5,9 % i 4. kvartal 2020.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten blev i 2021 i alt 308,1 mio. kr. mod 375,4 mio. kr. i 2020. Udviklingen er drevet af en stigning i resultat fra primær drift modsvaret af en øget binding i arbejdskapital. Årets investeringer udviste i alt 212,7 mio. kr. eller 146,4 mio. kr. højere end i 2020, hvilket primært kan henføres til udvidelse af centrallager, investeringer i digitalisering og køb af CompletVVS. AO har på trods heraf i 2021 fortsat nedbringelsen af den rentebærende nettogæld, der ultimo 2021 udgjorde 194,8 mio. kr. mod 247,1 mio. kr. ultimo 2020. Nettogearingen (rentebærende nettogæld/EBITDA) er 0,5 i 2021 mod 0,8 i 2020, 1,8 i 2019 og 2,7 i 2018.

AO´s egenkapital udgjorde ultimo 2021 i alt 1.239,9 mio. kr. svarende til en soliditet på 45,8 % mod henholdsvis 1.030,2 mio. kr. og 43,2 % pr. ultimo 2020.

På selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2022 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 45 kr. pr. 10-kr.-aktie mod et udbytte på 15 kr. pr. 10-kr.-aktie året før. Udbyttet udgør 126 mio. kr. svarende til ca. 50 % af årets resultat efter skat.

Det vil endvidere blive indstillet til generalforsamlingen at foretage aktiesplit i forholdet 1:10 for præferenceaktier, ligesom det vil blive indstillet, at stam- og præferenceaktier ændrer betegnelse til A- og B-aktier.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00