14:43:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2020-11-13 15:54:13

Meddelelse nr. 10 – 2020  
til Nasdaq Copenhagen   

2020.11.13

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2020

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2020 i alt 979,7 mio. kr., hvilket er 102,3 mio. kr. eller knap 12 % højere end i 3. kvartal 2019. I 3. kvartal 2020 var der samme antal arbejdsdage som sidste år.
For 1.-3. kvartal 2020 udgør omsætningen 2.952,3 mio. kr., hvilket er 356,8 mio. kr. eller knap 14 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2019 er bruttomarginen i 3. kvartal på samme niveau, mens den for 1.-3. kvartal er faldet med 0,8 %-point som følge af øget projektsalg, mere forsigtig indregning af leverandørbonus vedrørende internationale indkøbsforeninger samt lagernedskrivninger.

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2019 i alt 49,8 mio. kr. og overskudsgraden 5,1 % mod henholdsvis 40,6 mio. kr. og 4,6 % i 3. kvartal 2019. I 1.-3. kvartal 2020 udviser resultat af primær drift 155,9 mio. kr. og overskudsgraden 5,3 % mod henholdsvis 124,2 mio. kr. og 4,8 % i 2019. Den øgede indtjeningsmargin er drevet af, at resultateffekten af omsætningsvæksten overstiger forøgelsen i omkostningsbasen.
       
Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2020 på 50,2 mio. kr. er 11,2 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år. I 1.-3. kvartal 2019 udgør resultat før skat 154,3 mio. kr., hvilket er 35,0 mio. kr. højere end sidste år.

Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2020 udgør 2.334,1 mio. kr., hvilket er 54,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Stigningen kan hovedsageligt henføres til øgede tilgodehavender fra salg med 58,4 mio. kr., øget goodwill på 13,6 mio. kr. og øgede likvide beholdninger med 11,8 mio. kr., modsvaret af lavere værdi af materielle aktiver med 35,2 mio. kr.

Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september 2020 i alt 973,3 mio. kr., hvilket er 141,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Soliditetsgraden udgør 41,7 % mod 36,5 % pr. 30. september 2019.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i 3. kvartal 2020 56,3 mio. kr. og 204,3 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020, hvilket er henholdsvis 149,8 mio. kr. og 212,2 mio. kr. højere end i samme perioder sidste år, primært som følge af øget indtjening og periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2020 udgør 12,0 mio. kr. og 44,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020 mod 5,9 mio. kr. og 29,2 mio. kr. i 2019.
                       
Koncernens finansielle gearing (financial leverage), målt som forholdet mellem rentebærende nettogæld og de seneste 12 måneders EBITDA, udgør pr. 30. september 2020 1,3 mod 2,8 på samme tidspunkt sidste år og 1,8 pr. 31. december 2019.

Som følge af en højere omsætning og indtjening i 3. kvartal og oktober end forudset øger AO forventningerne til årets resultat før skat fra 185-200 mio. kr., som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 7-2020 den 6. august 2020, til 210-220 mio. kr.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00