11:36:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2021-10-28 16:26:39

Meddelelse nr. 12 - 2021
til Nasdaq Copenhagen

 

2021.10.28

 

 

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2021

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2021 i alt 1.114,5 mio. kr., hvilket er 134,7 mio. kr. eller 13,8 % højere end i 3. kvartal 2020. I 3. kvartal 2021 var der samme antal arbejdsdage som sidste år. 
For 1.-3. kvartal 2021 udgør omsætningen 3.533,8 mio. kr., hvilket er 581,5 mio. kr. eller 19,7 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2020 er bruttomarginen for 1.-3. kvartal steget med 0,1 %-point.

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2021 i alt 75,1 mio. kr. og overskudsgraden 6,7 % mod henholdsvis 49,8 mio. kr. og 5,1 % i 3. kvartal 2020. I 1.-3. kvartal 2021 udviser resultat af primær drift 233,8 mio. kr. og overskudsgraden 6,6 % mod henholdsvis 155,9 mio. kr. og 5,3 % i 2020. Den øgede indtjeningsmargin skyldes, at resultateffekten af omsætningsvæksten overstiger forøgelsen i omkostningsbasen.

Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2021 på 77,5 mio. kr. er 27,3 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år. I 1.-3. kvartal 2021 udgør resultat før skat 238,3 mio. kr., svarende til en stigning på 83,9 mio. kr.

Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2021 udgør 2.597,9 mio. kr., hvilket er 263,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2020. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en øgning i materielle aktiver med 107,5 mio. kr., varebeholdninger med 77,4 mio. kr., tilgodehavender fra salg med 53,2 mio. kr. og goodwill med 27,3 mio. kr.

Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september 2021 i alt 1.174,2 mio. kr., hvilket er 200,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2020. Soliditetsgraden udgør 45,2 % mod 41,7 % pr. 30. september 2020.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i 3. kvartal 2021 -158,2 mio. kr. og -25,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021, hvilket er henholdsvis 214,5 mio. kr. og 229,7 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år. Udviklingen er drevet af forskydninger i arbejdskapitalen som følge af øget omsætning og periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2021 udgør 66,4 mio. kr. og 186,7 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod 12,0 mio. kr. og 44,0 mio. kr. i 2020. Investeringen i fremtidens centrallager andrager 113 mio. kr. af investeringen i 1.-3. kvartal 2021.

Koncernens finansielle gearing (financial leverage), målt som forholdet mellem rentebærende nettogæld og de seneste 12 måneders EBITDA, udgør pr. 30. september 2021 1,2 mod 1,3 på samme tidspunkt sidste år og 0,8 pr. 31. december 2020.

Øvrige hovedpunkter i 3. kvartal 2021

Efter genåbningen af det danske samfund er markedet vendt tilbage til mere sædvanlige forhold. 3. kvartal 2021 er højere end forventet for såvel B2B- som B2C-segmentet. Salgsvæksten er som ventet aftaget, men ligger fortsat på et højere niveau end normalt. Der forventes moderat vækst i forhold til sidste år i den resterende del af 2021.

Brødrene A & O Johansen A/S har indgået aftale med svenske Ahlsell om salget af den estiske dattervirksomhed Vaga Tehnika Eesti OÜ. Virksomheden sælger produkter inden for vand og afløb, og frasalget er en konsekvens af, at det ikke er i overensstemmelse med AO’s langsigtede strategi at have aktiviteter i Estland. Salget sker med forbehold for de lokale konkurrence-myndigheders godkendelse. Transaktionen forventes at blive eksekveret i 2021 og ventes ikke at påvirke AO’s omsætning og resultat væsentligt i 2021.

Selskabet åbnede butik nr. 51 i Kalundborg den 1. september.

Udvidelsen af centrallageret forløber som planlagt og ventes at stå færdigt i 2. kvartal 2022.

AO vandt prisen som årets bedste digitale virksomhed ved Danish Digital Award. Danish Digital Award har til formål at præmiere og synliggøre det mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, der udvikler eller understøtter en virksomheds forretningsaktiviteter. AO vandt prisen for AO365.

Forventninger til året

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 11 – 2021 af 7. oktober, forventes årets resultat før skat at blive 310-330 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår, hvor der forventedes et resultat før skat for året på 290-310 mio. kr.

I 2020 realiserede Brødrene A & O Johansen A/S et resultat før skat på 220,8 mio. kr.

Opjusteringen er baseret på en omsætning og indtjening i 3. kvartal, som var bedre end forventet, samt en forventning om moderat vækst i markedet resten af 2021.

Udvidelsen af kapaciteten på centrallageret i Albertslund, der blev besluttet i 2020, er i igangværende. Den forventes at stå færdig i 2. kvartal 2022 og vurderes samlet at beløbe sig til ca. 200 mio. kr., hvoraf ca. 150 mio. kr. af investeringen er gennemført i 2021.

 

For yderligere information kontakt venligst:

 

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00