15:58:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2022-10-28 08:05:03

Meddelelse nr. 13 – 2022 
til Nasdaq Copenhagen

 

2022.10.28

 

 

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2022 i alt 1.328,6 mio. kr., hvilket er 214,2 mio. kr. eller 19,2 % højere end i 3. kvartal 2021. Den organiske vækst i 3. kvartal var 14,6 % drevet af B2B-forretningen. For 1.-3. kvartal 2022 udgør omsætningen 3.898,8 mio. kr., hvilket er 364,9 mio. kr. eller 10,3 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2021 er bruttomarginen for 1.-3. kvartal øget med 0,8 %-point.

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2022 i alt 93,9 mio. kr. og overskudsgraden 7,1 % mod henholdsvis 75,1 mio. kr. og 6,7 % i 3. kvartal 2021. I 1.-3. kvartal 2022 udviser resultat af primær drift 271,1 mio. kr. og overskudsgraden 7,0 % mod henholdsvis 233,8 mio. kr. og 6,6 % i 2021. Den øgede indtjening er i den øvre ende af de tidligere udmeldte forventninger og er drevet af den stigende omsætning samt stigningen i bruttomarginen.

Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2022 på 91,6 mio. kr. er 14,1 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år. I 1.-3. kvartal 2022 udgør resultat før skat 268,5 mio. kr., svarende til en stigning på 30,2 mio. kr.

Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2022 udgør 3.299,9 mio. kr., hvilket er 702,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Stigningen kan hovedsageligt henføres til købet af EA Værktøj, investeringer på centrallageret samt øgede varebeholdninger og tilgodehavender i forhold til samme periode sidste år.

Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september 2022 i alt 1.322,9 mio. kr., hvilket er 148,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Soliditetsgraden udgør 40,1 % mod 45,2 % pr. 30. september 2021. Den reducerede soliditetsgrad kan henføres til købet af EA Værktøj og øgede udbyttebetalinger.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten før ændring i arbejdskapital udgør i 3. kvartal 121,6 mio. kr. mod 102,3 mio. kr. i 3. kvartal 2021. For 1.-3. kvartal 2022 udgør pengestrømme fra driftsaktiviteten før ændringer i arbejdskapital 351,3 mio. kr. mod 309,7 mio. kr. for samme periode 2021. Pengestrømme fra driftsaktiviteten efter ændringer i arbejdskapital udgør i 3. kvartal 2022 -12,4 mio. kr. og -48,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022, hvilket er henholdsvis 145,8 mio. kr. højere og 23,3 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år. Udviklingen er drevet af forskydninger i arbejdskapitalen som følge af øget omsætning og periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2022 udgør 21,0 mio. kr. og 268,6 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022 mod 66,4 mio. kr. og 183,6 mio. kr. i 2021.

Koncernens finansielle gearing (financial leverage), målt som forholdet mellem rentebærende nettogæld og de seneste 12 måneders EBITDA, udgør 1,6 pr. 30. september 2022 mod 1,2 på samme tidspunkt sidste år og 0,5 pr. 31. december 2021. Den finansielle gearing ventes at falde i resten af 2022.

Forventninger til året

Omsætningen og indtjeningen i 3. kvartal var i den øvre ende af det forventede ved de senest udmeldte forventninger til årets resultat. Forløbet i salgsudviklingen i kvartalet betyder, at forventningerne til årets salg og resultat opjusteres.

Omsætning
AO forventer en omsætning i niveauet 5.300-5.400 mio. kr. imod den tidligere udmeldte forventning på 5.200-5.300 mio. kr. I 2021 var omsætningen 4.800,5 mio. kr.

EBITDA
AO forventer et EBITDA i niveauet 480-495 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 8,9 % - 9,3 %. Den tidligere forventning var et EBITDA i niveauet 455-485 mio. kr. I 2021 var EBITDA 417,2 mio. kr.

EBT
AO forventer et EBT i niveauet 365-380 mio. kr. svarende til en EBT-margin på 6,8 % - 7,2 %. Den tidligere forventning var et EBT i niveauet 345-375 mio. kr. I 2021 var EBT 326,1 mio. kr.

Den høje omkostningsinflation og rentestigning er indikatorer på en fremtidig reduktion af købekraft og efterspørgsel, men i ovenstående opjustering er det forventet, at der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau i 4. kvartal 2022.

Der afholdes webcast den 28. oktober 2022, kl. 13.00. Deltag fra dette link: Q3 Webcast.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00