11:55:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2022-08-17 08:26:07

Meddelelse nr. 11 - 2022
til Nasdaq Copenhagen

 

2022.08.17

 

 

Delårsrapport for 1. halvår 2022

Omsætningen i 2. kvartal 2022 blev på 1.318,8 mio. kr., hvilket er 130,0 mio. kr. eller 10,9 % højere end i 2. kvartal 2021. I 2. kvartal 2022 var der en arbejdsdag mere sammenlignet med sidste år. I 1. halvår 2022 blev omsætningen på 2.570,1 mio. kr., hvilket er 150,7 mio. kr. eller 6,2 % højere end i samme periode sidste år. I 1. halvår 2022 var der det samme antal arbejdsdage som sidste år.

Resultat af primær drift (EBIT) blev 92,3 mio. kr. i 2. kvartal 2022, svarende til en overskudsgrad på 7,0 %, mod hhv. 76,5 mio. kr. og 6,4 % i 2. kvartal 2021. I 1. halvår 2022 blev resultat af primær drift (EBIT) 177,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 6,9 %, mod hhv. 158,6 mio. kr. og 6,6 % i 1. halvår 2021.

Resultat før skat i 2. kvartal 2022 på 90,9 mio. kr. er 11,8 mio. kr. højere end i 2. kvartal sidste år. I 1. halvår 2022 blev resultat før skat på 176,8 mio. kr., hvilket er 16,1 mio. kr. højere end sidste år. Overskudsgraden målt på resultat før skat udgjorde 6,9 % i 2. kvartal mod 6,7 % i 2. kvartal 2021. Indtjeningsforøgelsen er et resultat af det øgede salg, mens den øgede overskudsgrad er opnået via øget bruttomargin. Bruttomarginen er i 1. halvår øget med 0,9 procentpoint i forhold til samme periode sidste år.

Koncernens samlede aktiver pr. 30. juni 2022 udgjorde 3.199,2 mio. kr., hvilket er 605,7 mio. kr. højere end pr. 30. juni 2021. Stigningen kan primært henføres til øgede debitorer og varebeholdninger som følge af salgsvæksten samt et højere niveau af langfristede aktiver drevet af investeringer i fremtidens centrallager. Købet af EA Værktøj påvirker balancesummen med 179,8 mio. kr.

Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2022 på 1.255,4 mio. kr., svarende til en soliditet på 39,2 %, var 140,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt sidste år. Konsolideringen af EA Værktøj har kortvarigt reduceret soliditeten med 2,4 procentpoint.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2. kvartal 2022 udgjorde 73,8 mio. kr. og -36,4 mio. kr. i 1. halvår 2022, hvilket er hhv. 47,0 mio. kr. højere og 169,2 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år. Udviklingen er drevet af en forbedring af pengestrømmene fra drift før ændring i arbejdskapital modvirket af en større pengebinding i arbejdskapitalen pr. 30. juni 2022. Investeringer i 2. kvartal udgjorde 187,1 mio. kr. og 247,6 mio. kr. i 1. halvår 2022 mod hhv. 79,4 mio. kr. og 117,2 mio. kr. i 2021. Investeringerne i 2. kvartal kunne primært henføres til opkøbet af EA Værktøj.


Forventninger til året
2. kvartal 2022 var præget af fortsat vækst i B2B-segmentet. Den organiske vækst udgjorde 9,2 %, mens tilkøbet af EA Værktøj bevirker, at den rapporterede vækst i B2B-segmentet er på 16,0 % ift. samme periode sidste år.

B2C-segmentets salgsindeks steg i 2. kvartal til -16,6 % i forhold til 2. kvartal 2021, mens det udgjorde -32,7 % i 1. kvartal 2022 i forhold til 1. kvartal 2021.

AO-koncernens salgsudvikling har været som forventet ved sidste udmelding om forventningerne til årets resultat.

En række indikatorer, som f.eks. øget renteniveau, stigende produktpriser, høj inflation og lavere forbrugertillid, medfører øget usikkerhed omkring det fremtidige efterspørgselsniveau.

På trods af den øgede usikkerhed fastholdes de tidligere udmeldte forventninger til årets resultat.

Omsætning
Forventningen om en omsætning i niveauet 5.200-5.300 mio. kr. fastholdes. I 2021 var omsætningen 4.800,5 mio. kr.

EBITDA
Forventningen om et EBITDA i niveauet 455-485 mio. kr., svarende til en EBITDA-grad på 8,6 %-9,3 %, fastholdes. I 2021 var EBITDA på 417,2 mio. kr.

EBT
Forventningen om et resultat før skat i niveauet 345-375 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 6,5 %-7,2 %, fastholdes. I 2021 var resultat før skat 326,1 mio. kr.

Forventningerne er baseret på en forudsætning om en omsætningsvækst i resten af 2022 på 10-14 %, inkl. tilkøbet af EA Værktøj.

De forventede synergier fra opkøbet af EA Værktøj forudsættes at indtræde fra 2023 og er derfor ikke inkluderet i forventningerne til 2022.

Udvidelsen af kapaciteten på centrallageret i Albertslund færdiggøres sidst i 3. kvartal 2022. Der forventes effektiviseringer i logistikken, som vil have effekt fra slutningen af 2022.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00