15:29:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2022-04-28 08:09:13

Meddelelse nr. 9 - 2022
til Nasdaq Copenhagen

 

2022.04.28

Delårsrapport for 1. kvartal 2022

Omsætningen udgør for 1. kvartal 2022 i alt 1.251,3 mio. kr., hvilket er 20,8 mio. kr. eller 1,7 % højere end i 1. kvartal 2021. Inden for B2B-segmentet ses en vækst på 10,3 % sammenlignet med sidste år, mens B2C-segmentet falder 32,8 % i forhold til 2021. I 1. kvartal 2021 oplevedes ekstraordinær høj nethandel drevet af COVID-19-pandemien og deraf følgende nedlukninger af byggemarkederne. Omsætning i B2C-segmentet er 26,0 % højere end i 1. kvartal 2020.

I forhold til 1. kvartal 2021 er bruttomarginen i 1. kvartal 2022 steget med 0,2 %-point. Bruttomarginen er negativt påvirket af den lavere andel af B2C-omsætning i forhold til samme periode sidste år, mens reducerede distributionsomkostninger og prisstigninger har bevirket, at den samlede udvikling er positiv.

EBITDA udgør i 1. kvartal i alt 110,8 mio. kr. og EBITDA-grad 8,9 % mod henholdsvis 107,9 mio. kr. og 8,8 % i 1. kvartal 2021.

Resultat før skat (EBT) i 1. kvartal 2022 på 85,9 mio. kr. er 4,3 mio. kr. højere end i 1. kvartal sidste år som resultat af omsætningsvæksten.

Koncernens samlede aktiver pr. 31. marts 2022 udgør 2.885,9 mio. kr., hvilket er 296,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Stigningen relaterer sig primært til investeringer i materielle aktiver samt stigende varebeholdninger og tilgodehavender fra salg.

Koncernens egenkapital udgør pr. 31. marts 2022 i alt 1.184,8 mio. kr., hvilket er 132.8 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Soliditetsgraden udgør 41,4 % mod 40,6 % pr. 31. marts 2021.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 1. kvartal 2022 udgør -110,2 mio. kr., hvilket er 216,1 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Faldet kan primært henføres til forøget arbejdskapital, der er påvirket af beslutning om midlertidigt at opbygge større lager for at sikre forsyning af varer, hvor der opleves forsyningsusikkerhed. Endvidere er stigningen drevet af, at en højere andel af omsætningen relaterer sig til B2B-kunder med kredit. Investeringer i 1. kvartal 2022 udgør 60,4 mio. kr. mod 37,9 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Investeringerne vedrører primært udvidelsen af det automatiserede centrallager i Albertslund og udvidelse af logistikcenter i Horsens. Endvidere har AO købt den tidligere lejede håndværkerbutik i Ringsted.

Den rentebærende nettogæld udgør pr. 31. marts 2022 i alt 488,7 mio. kr. mod 235,2 mio. kr. på samme tidspunkt i 2021. Den rentebærende nettogæld i forhold til den seneste 12 måneders EBITDA udgør 1,2.

Øvrige hovedpunkter i 1. kvartal 2022:

COVID-19 påvirkede i 1. kvartal 2022 aktiviteten negativt. Særligt februar var påvirket af høj smitte, der medførte, at en betydelig andel af kundernes medarbejdere ikke fuldt ud kunne udføre det planlagte arbejde.

Der ses stigende forsyningsusikkerhed på en række varer. For at sikre vareforsyning har AO foretaget ekstra opkøb af en række varer, hvor forsyningerne vurderes usikre.

Konkurrencemyndighederne godkendte AO’s køb af EA Værktøj Engros A/S, der overtages pr. 1. april 2022 og indgår i AO-koncernen fra denne dato.

Generalforsamlingen godkendte den 18. marts 2022 det indstillede års- og koncernregnskab samt resultatdisponering, herunder betaling af udbytte på 45 kr. pr. 10-kr.-aktie. De generalforsamlings-valgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med formand Henning Dyremose og næstformand Michael Kjær. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at opkøbe egne B-aktier med op til 10 % af selskabets aktiekapital.

Efter beslutning på generalforsamlingen skiftede præferenceaktierne navn til B-aktier, uden at det ændrede på fordele og rettigheder. Samtidig blev der foretaget aktiesplit i forholdet 1:10.

Forventninger til året

Første kvartal 2022 viste en højere vækst end forventet for B2B-aktiviteterne. Som forventet viste kvartalet en negativ B2C-vækst, dog med lidt højere reduktion end forventet.

Baseret på aktivitetsniveauet og indtjeningen i 1. kvartal 2022 præciseres forventningerne til 2022, der nu - uden indregning af EA Værktøj - forventes at ende i den øvre ende af de tidligere udmeldte intervaller på en omsætning i niveauet 4.900-5.100 mio. kr., et EBITDA på 435-465 mio. kr. og et EBT i intervallet 330-360 mio. kr.

EA Værktøj forventes for perioden 1. april til 31. december 2022 at bidrage med en omsætning i intervallet 200-250 mio. kr., et EBITDA på ca. 20 mio. kr. og et EBT på ca. 15 mio. kr.

Omsætning
Der forventes en omsætning for 2022 i niveauet 5.200-5.300 mio. kr. svarende til en vækst på 8-10 %. I forbindelse med årsrapporten forventedes en omsætning i niveauet 4.900-5.100 mio. kr., hvori EA Værktøj ikke var medregnet. Omsætningen i 2021 var på 4.800,5 mio. kr.

EBITDA
Der forventes et EBITDA for 2022 i intervallet 455-485 mio. kr. svarende til en EBITDA-grad på 8,6 %-9,3 %. I forbindelse med årsrapporten forventedes et EBITDA i intervallet 435-465 mio. kr., hvori EA Værktøj ikke var medregnet. I 2021 var EBITDA på 417,2 mio. kr.

EBT
Der forventes et resultat før skat (EBT) på 345-375 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 6,5 %-7,2 %. I forbindelse med årsrapporten forventedes et EBT i intervallet 330-360 mio. kr., hvori EA Værktøj ikke var medregnet. I 2021 var EBT på 326,1 mio. kr.

Forventningerne er baseret på en forudsætning om en fortsat høj aktivitet i bygge- og anlægssektoren samt en rimelig forsyningssikkerhed. Den øgede inflation antages at få en negativt afsmittende effekt på efterspørgslen. Omfanget og tidspunkt for påvirkningen er vanskeligt at forudsige, og 2. halvdel af 2022 vurderes derfor at indeholde en større grad af usikkerhed end sædvanligt.

Der forudsættes ikke væsentlig påvirkning som følge af krigen i Ukraine.

Aktiviteten i starten af 2022 har været præget af mange COVID-19-smittetilfælde i samfundet, der har medført højere end normalt fravær blandt AO’s kunder. Vækstforventningen til 2022 baserer sig på en forudsætning om normaliserede forhold i relation til COVID-19 resten af året.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00