14:28:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2020-03-20 11:38:36

Meddelelse nr. 4 – 2020 til Nasdaq Copenhagen   

Den 20. marts 2020

 

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:                   
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:                   
Årsrapporten for 2019 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:                   
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Dagsordenens punkt 4:                   
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt 5:                   
5.1.    Bestyrelsens samlede honorar for 2020, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.              
                                                       
Dagsordenens punkt 6:                   
Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.       
                                                                                                                                              
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær sm næstformand.

Dagsordenens punkt 7:                   
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor. 

Dagsordenens punkt 8:                        
8.1.  Vedtægtsændringer
        a.     Forslaget om tilføjelse af FEGIME Denmark A/S som binavn under § 1, stk. 2, blev vedtaget.

        b.     Forslaget om opdatering af vedtægternes § 3, stk. 6, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36” blev vedtaget.                     

        c.     Forslaget om opdatering af vedtægternes § 6, stk. 1, blev vedtaget, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.
                                                        
De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

8.2.  Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.

8.3.  Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2021 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelses-tidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.           

8.4   Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.
    
Dagsordenens punkt 9:              
Intet at bemærke.

                                          

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S
    

Niels A. Johansen
adm. direktør      

                                                                           nr. 3 – forløb af generalforsamling 2020.doc