12:11:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 3.75 DKK
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning AOJ B 5.25 DKK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 Split AOJ B 1:10
2022-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 45.00 DKK
2022-03-18 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 15.00 DKK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 6.00 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Split AOJ B 1:10
2017-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 60.00 DKK
2017-03-24 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-04 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-21 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2016-03-18 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Årsstämma 2015
2015-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2013-03-15 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-03-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-30 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2008-04-28 Ordinarie utdelning AOJ B 0.00 DKK
2007-03-19 Ordinarie utdelning AOJ B 46.00 DKK
2006-03-22 Ordinarie utdelning AOJ B 38.00 DKK
2005-03-16 Ordinarie utdelning AOJ B 32.00 DKK
2004-03-24 Bonusutdelning AOJ B 6
2004-03-24 Ordinarie utdelning AOJ B 24.00 DKK
2003-03-27 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK
2002-03-18 Ordinarie utdelning AOJ B 22.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaMid Cap Copenhagen
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Brødrene A & O Johansen är verksamt inom byggbranschen. Bolaget levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. Produktportföljen inkluderar exempelvis rör, elkablar, isoleringsmaterial, pumpar, dammsugare, cementblandare, samt verktyg. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska - och baltiska marknaden. Bolaget grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Albertslund.
2022-03-24 15:32:20

Selskabsmeddelelse
for Brødrene A. & O. Johansen A/S
CVR-nr. 58 21 06 17
Meddelelse nr. 7
til Nasdaq Copenhagen

24. marts 2022


Introduktion af aktieincitamentsprogram

Bestyrelsen i Brødrene A. & O. Johansen A/S har i dag besluttet at introducere et 3-årigt aktieincitamentsprogram, hvor visse medlemmer af direktionen samt ledende medarbejdere (”Deltagerne”) tildeles betingede gratisaktier (”Betingede Gratisaktier”) vederlagsfrit. Beslutningen om at introducere aktieincitamentsprogrammet sker i overensstemmelse med Brødrene A. & O. Johansen A/S’ vederlagspolitik, der blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2022.

Formålet med programmet er navnligt at (i) sikre sammenfaldende interesser mellem Deltagerne og selskabets aktionærer, (ii) motivere og understøtte en fastholdelse af Deltagernes fortsatte ansættelse, samt (iii) fremme en langsigtet værdiskabelse i selskabet.

Bestyrelsen har i alt tildelt Deltagerne 62.847 Betingede Gratisaktier. Den nuværende værdi af hver betinget gratisaktie er opgjort til DKK 110,87 svarende til den volumenvægtede gennemsnitskurs for Brødrene A. & O. Johansen A/S B-aktier i 10 handelsdage forud for introduktionstidspunktet (justeret i forholdet 1:10 som følge af aktiesplit vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2022, hvor stykstørrelsen på selskabets B-aktier ændres fra nominelt DKK 10 til nominelt DKK 1). Den samlede dagsværdi af de tildelte Betingede Gratisaktier under programmet er opgjort til i alt DKK 6.967.846,90 samlet set for det 3. årige program.

De Betingede Gratisaktier optjenes med 1/3 hvert år fra introduktionstidspunktet indtil alle Betingede Gratisaktier er optjent, svarende til at alle tildelte Betingede Gratisaktier optjenes over en samlet modningsperiode på i alt 3 år. Efter udløbet af modningsperioden i 2025 giver hver betinget gratisaktie Deltageren en ret til at modtage én Brødrene A. & O. Johansen A/S B-aktie med en nominel værdi på DKK 1 (efter gennemførelsen af aktiesplittet som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2022). Optjening samt endelig levering af aktier i selskabet er i udgangspunktet betinget af, at Deltageren fortsat er ansat i A. & O. koncernen i henhold til nærmere fastsatte good og bad leaver vilkår.

Tildelingen af Betingede Gratisaktier har ingen udvandingseffekt for eksisterende aktionærer, da leveringen af aktier under programmet afdækkes via selskabets beholdning af egne aktier.

Vederlagspolitikken kan findes på https://ao.dk/om-ao/investor-relations/selskabsprofil/vederlagspolitik.


Med venlig hilsen

Brødrene A. & O. Johansen A/S

Henning Baunbæk Dyremose, formand