16:01:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Brøndbyernes IF Fodbold bedriver fotbollsverksamhet via klubblaget Brøndby IF. Företaget genererar intäkter från biljettförsäljning, varor, mediarättigheter, sponsor- och reklamintäkter och spelarkontrakt. Verksamhet bedrivs för både herr och dam i olika åldrar. Klubben bildades under 1978 och spelar på Brøndby arena.

Kalender

2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-01 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-03-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-16 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-03-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2017-03-30 Årsstämma 2017
2017-03-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-07 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2016-04-06 Årsstämma 2016
2016-03-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-03-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2013-04-04 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2012-04-18 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2011-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-09 Ordinarie utdelning
2020-04-02 10:00:42

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 2. april 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2020


Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Valg til bestyrelsen

Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har afholdt generalforsamling den 1. marts 2020 og indstiller Sune Blom til valg til bestyrelsen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jan Bech Andersen (formand), Jesper Eigen Møller (næstformand), Torben Bjørn Christensen og Jesper Nygård ønsker genvalg, og genvalg kan ske, jf. vedtægternes § 14. Adam Falbert, Thorleif Krarup og Morten Nødgaard Albæk genopstiller ikke til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Jan Bech Andersen, Jesper Eigen Møller, Torben Bjørn Christensen og Jesper Nygård genvælges, og at Birgit Aaby, Hermann Haraldsson og Niels Roth vælges som nye medlemmer til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen anbefaler, at Fanafdeling i Brøndbyernes Idrætsforenings kandidat Sune Blom vælges til medlem af bestyrelsen.

Herudover har Brøndbyernes Idrætsforening, jf. vedtægternes § 14, valgt at udpege Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen i Brøndby IF.

Såfremt bestyrelsens indstilling til valg følges af generalforsamlingen, vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

  • Jan Bech Andersen
  • Jesper Eigen Møller
  • Torben Bjørn Christensen
  • Jesper Nygård
  • Christian Barrett
  • Sten Lerche
  • Sune Blom
  • Birgit Aaby
  • Hermann Haraldsson
  • Niels Roth

Brøndby IF
Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31414185.