15:45:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Brøndbyernes IF Fodbold bedriver fotbollsverksamhet via klubblaget Brøndby IF. Företaget genererar intäkter från biljettförsäljning, varor, mediarättigheter, sponsor- och reklamintäkter och spelarkontrakt. Verksamhet bedrivs för både herr och dam i olika åldrar. Klubben bildades under 1978 och spelar på Brøndby arena.

Kalender

2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-01 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-03-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-16 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-03-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2017-03-30 Årsstämma 2017
2017-03-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-07 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2016-04-06 Årsstämma 2016
2016-03-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-03-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2013-04-04 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2012-04-18 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2011-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-09 Ordinarie utdelning
2020-05-19 08:59:15

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 19. maj 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2020

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020

1. kvartal 2020

Brøndby IF meddelte i selskabsmeddelelse 17/2019 at selskabet for 2020 og fremadrettet vil udsende kvartalsmeddelelser for 1. og 3. kvartal i stedet for delårsrapporter.  

Økonomiske forhold
Brøndby IF kom godt fra start i 2020 og har i 1. kvartal 2020 i det væsentligste - indtil COVID-19 medførte en suspendering af 3F Superligaen den 18. marts - fulgt den økonomiske plan som ledelsen har lagt for året. Selskabets omsætning udviklede sig som planlagt ligesom Brøndby IF i 1. kvartal 2020 reducerede selskabets lønomkostninger og væsentligt forbedrede resultat af transferaktiviteter inkl. afskrivninger på kontraktrettigheder sammenlignet med samme periode i 2019. Resultat efter skat for 1. kvartal er væsentligt forbedret sammenlignet med samme periode sidste år.     

Den globale COVID-19 pandemi har midlertidigt medført en ændring af rammerne for selskabets virksomhed, og dermed for selskabets mulighed for at følge den lagte økonomiske plan. I midten af marts lukkede regeringen det danske samfund ned, og som konsekvens blev 3F Superligaen den 18. marts suspenderet på ubestemt tid. De økonomiske effekter af COVID-19, herunder dækning af tab via hjælpepakker fra staten, er ikke endeligt afklaret ved udsendelsen af denne meddelelse.

Kapitaludvidelse
Brøndby IF gennemførte i februar 2020 den planlagte emission med et bruttoprovenu på 129,1 mio. kr.  Som led i emissionen blev selskabets gæld til nærtstående parter på 93,2 mio. kr. konverteret til aktier. Anden rentebærende gæld er efterfølgende blevet afviklet, således at selskabet per 31. marts 2020 ikke havde nogen rentebærende gæld. Brøndby IF havde per 31. marts 2020 10,9 mio. kr. i indestående på selskabets bankkonti samt yderligere adgang til en kreditfacilitet hos selskabets bankforbindelse på 10 mio. kr.   

Forventninger til året
Der er pt. uklarhed om varigheden af myndighedernes påbud grundet COVID-19 samt det endelige indhold af statens støttepakker. Derfor er der skabt væsentlig usikkerhed om Brøndby IF’s samlede resultat for 2020. På den baggrund besluttede Brøndby IF den 7. april at suspendere forventningerne til årets resultat, hvilket fortsat er gældende. Brøndby IF har tidligere meldt ud, at forventningerne til 2020 var et resultat før skat i spændet -20 mio. kr. til -30 mio. kr.

Brøndby IF vil, så snart selskabet kender de forventede økonomiske effekter af COVID-19, kommunikere opdaterede forventninger til resultatet for regnskabsåret 2020.

Ekstraordinær begivenhed – COVID-19 pandemien og suspenderingen af 3F Superligaen
Som en direkte konsekvens af at 3F Superligaen blev suspenderet på ubestemt tid samt myndighedernes påbud om nedlukning af sportsaktiviteter på baggrund af COVID-19 pandemien, sendte Brøndby IF den 12. marts størstedelen af medarbejderne hjem. Som en del af regeringens lønkompensationsordning modtager de hjemsendte medarbejdere fuld løn, indtil 3F Superligaen igen kan afvikles. De hjemsendte medarbejdere er fra Brøndby IF’s administration og den sportslige sektor, hvilket blandt andet inkluderer U17- og U19-holdene. Den sportslige ledelse og trænerteam samt Superliga-truppen er ikke berørt af tiltaget. Indtil sæsonen genoptages vil en mindre gruppe medarbejdere forestå driften af virksomheden.

Derudover er Superliga-truppen, den sportslige ledelse, den kommercielle og administrative ledelse samt direktionen i klubben gået sammen om at gå 20 procent ned i løn i tre måneder.

Brøndby IF har dertil gjort brug af, eller planlægger at gøre brug af, følgende hjælpepakker fra staten:

  • Udskydelse af afregning af moms, AM-bidrag og A-skat
  • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
  • Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere
  • Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer
  • Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

Brøndby IF har som følge af suspenderingen af 3F Superligaen iværksat en række initiativer, der giver fans mulighed for at støtte op om klubben og dens partnere og sikre klubben omsætning.

Sæsonkort
Sæsonkortfornyelsen blev igangsat tidligere end man plejer og sæsonkortholdere i indeværende sæson kompenseres ved, at Brøndby IF refunderer den forholdsmæssige værdi, der svarer til de seks kampe i den resterende del af sæsonen. Dette sker ved at man enten bruger refusionen som tilskud til at forny sit sæsonkort til næste sæson eller ved at købe billet-vouchers, der svarer til værdien af refusionen eller få refusionen udbetalt kontant.

Fantrøje
Samtidig blev der udviklet en særlig fantrøje i samarbejde med hummel og Bertore.DZN, som fans har kunnet købe for at støtte klubben økonomisk. På brystet af trøjen er der printet ’ALDRIG ALENE’, der symboliserer fællesskabet i Brøndby IF. Fantrøjen blev den hurtigste sælgende Brøndby-trøje nogensinde og der blev solgt i alt 34.369 stk. i perioden 24. april til 15. maj.

Billetvouchers
Der er ligeledes sat billetvouchers til salg til den kommende sæson der efterfølgende doneres til Fanafdelingen, som fordeler billetterne mellem sociale organisationer, som man arbejder sammen med på Vestegnen, hvor formålet er at støtte de familier, som har brug for en ekstra håndsrækning.

Partnere
For partnerne blev der på Brøndby IF’s hjemmeside oprettet en særlig side, hvor klubbens partnere har lavet særlige tilbud til klubbens fans under temaet ”Køb gult”. Derudover er der afholdt online netværksmøder for partnerne med indlæg fra eksterne foredragsholdere og spillere fra Superliga-truppen.

Hovedparten af ovenstående aktiviteter er i igangsat efter 1. kvartal og vil have regnskabsmæssig effekt i kommende kvartaler.

Risici
Som en konsekvens af COVID-19 har Brøndby IF oplevet en ændring i selskabets risici:

Makro økonomiske risici
De samfundsmæssige konsekvenser af COVID-19 kan medføre at Brøndby IF på kort og mellemlang sigt kan opleve faldende indtægter inden for selskabets kerneområder.

Kredit risici
Brøndby IF har oplevet en øget risiko vedrørende selskabets tilgodehavender som følge af COVID-19. Indtil offentliggørelse af denne meddelelse er der ikke konstateret væsentlige tab på tilgodehavender i 2020.

Likviditetsrisici
Ledelsen vil i den kommende periode nærmere vurdere behovet for yderligere at styrke det nuværende likviditetsberedskab med henblik på at sikre, at der under de vilkår, der følger af COVID-19 situationen, er tilstrækkelig likviditet til at gennemføre Brøndby IF’s aktivitet og strategi.

Sportslig status
Med et øget fokus på egne talenter, solgte Superliga-truppen i januar tre udenlandske profiler i form af Hany Mukthar, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser. Det betød blandt andet, at det unge talent Anis Slimane fik tilkæmpet sig en plads i Superliga-truppen. Før 3F Superligaen blev suspenderet, så nåede Brøndby IF at spille fire kampe (to sejre, en uafgjort og et nederlag) og indtager p.t. fjerdepladsen i 3F Superligaen med 24 afviklede runder.

Efter at 3F Superligaen har været suspenderet i knap to måneder, meddelte regeringen den 11. maj, at 3F Superligaen kan påbegyndes igen, dog fortsat uden tilskuere i resten af sæsonen. 3F Superligaen genoptages i weekenden i uge 22. Derefter spilles der i knap to måneder – og sæsonen afsluttes i weekenden i uge 30. Divisionsforeningen har udarbejdet en omfattende protokol for afviklingen af 3F Superligaen som indbefatter en COVID-19-test af spillere og personale i 3F Superliga inden kampstart 28. maj og herefter ugentlige tests gennem alle spilleuger.

Brøndby IF
Ole Palmå
Administrerende direktør

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultzpå telefon 31414185.


Brøndby IF
Ole Palmå
Administrerende direktør

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31414185.