01:34:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-10 Årsstämma 2025
2024-09-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-05 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-13 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 6.00 DKK
2023-10-12 Årsstämma 2024
2023-09-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 15-10 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-14 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2022-10-13 Årsstämma 2023
2022-09-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-15 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 4.00 DKK
2021-10-14 Årsstämma 2022
2021-09-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-09 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 1.50 DKK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-09-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-07 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-14 X-dag bonusutdelning CHEMM 13
2020-01-13 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-11 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 7.50 DKK
2019-10-10 Årsstämma 2020
2019-09-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-02-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-12 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2018-10-11 Årsstämma 2019
2018-09-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-02-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-15 Årsstämma 2018
2017-10-13 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2017-10-12 Årsstämma 2018
2017-09-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-02-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-10-14 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2016-10-13 Årsstämma 2017
2016-09-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-10-09 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2015-10-08 Årsstämma 2016
2015-05-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-10-10 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2014-10-09 Årsstämma 2015
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-11-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-10-11 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2013-10-10 Årsstämma 2014
2013-07-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-10-12 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2012-10-11 Årsstämma 2013
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-11-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-10-14 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2011-10-13 Årsstämma 2012
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-11-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-10-06 X-dag ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ChemoMetec är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom design, utveckling och produktion av patenterade instrument för cellräkning och cellanalys. Bolaget samarbetar och stadgar avtal med aktörer som forskningsinstitut, universitet, livsmedelsbolag, sjukhus och specialkliniker. Kunderna återfinns på en global marknad. Bolaget grundades ursprungligen 1997 och har sitt huvudkontor i Alleröd, Danmark.
2023-11-07 20:00:00

MEDDELELSE NR. 247


Periodemeddelelse for 1. kvartal 2023/24 (1. juli - 30. september 2023)


Lavere omsætning i et udfordrende marked

Omsætningen i første kvartal 2023/24 har som forventet været påvirket af fortsat vanskelige markedsforhold, og omsætningen faldt med 20% til DKK 91,1 mio. mod DKK 113,8 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen kan især tilskrives et lavere salg af instrumenter, der viste en tilbagegang på 50%. Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 1. kvartal til DKK 41,5 mio. fra DKK 65,2 mio., mens EBITDA-marginen blev på 46% mod 57% i samme periode sidste år.

På baggrund af udviklingen i første kvartal fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA.


Hovedpunkter

  • Omsætningen blev i første kvartal 2023/24 på DKK 91,1 mio., svarende til et fald på 20% i forhold til samme periode sidste år.
  • Udviklingen i omsætningen kan primært tilskrives et lavere salg af instrumenter, der faldt med 50% til DKK 24,3 mio. fra DKK 48,8 mio.
  • Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life science research, Cellebaseret terapi samt Bioprocessing (LCB), faldt i første kvartal med 21% og udgjorde 91% af den samlede omsætning.
  • EBITDA blev i første kvartal på DKK 41,5 mio. mod DKK 65,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 36%. EBITDA-marginen blev i første kvartal på 46% mod 57% i samme periode sidste år.
  • Både omsætning og EBITDA var negativt påvirket af en lavere dollarkurs end i første kvartal 2022/23.
  • Der har i første kvartal 2023/24 været fokus på etablering af produktionen af XcytoMatic 40 (XM40), og næste skridt er den endelige og fulde lancering af instrumentet. Det forventes, at salget af de nye produkter gradvist vil bidrage til omsætningen fra og med andet halvår 2023/24.
  • Forventningerne til regnskabsåret fastholdes, og omsætningen forventes i 2023/24 således at ligge i intervallet DKK 400-435 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 200-220 mio.


Markedsmæssige forhold

ChemoMetecs omsætning var i første kvartal 2023/24 som forventet fortsat negativt påvirket af eksterne faktorer, herunder især de højere renter og et afdæmpet investeringsklima inden for vores vigtigste forretningsområder. Det har ført til en lavere aktivitet hos vores kunder og dermed mindre efterspørgsel efter ChemoMetecs instrumenter. Disse markedsforhold satte også sit aftryk på omsætningsudviklingen i især de sidste to kvartaler i regnskabsåret 2022/23.

Dollarkursen har i første kvartal 2023/24 ligget gennemsnitligt 7% lavere end i samme periode sidste år og havde dermed også en negativ påvirkning på både omsætningen og driftsresultatet i kvartalet.


Omsætning

Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi
Omsætningen blev i første kvartal 2023/24 på DKK 91,1 mio. mod DKK 113,8 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 20%. Faldet er på niveau med forventningerne og skyldes primært et lavere salg af instrumenter på tværs af alle tre regioner; USA/Canada, Europa og resten af verden (”Øvrige lande”). Salget af instrumenter faldt med 50% til DKK 24,3 mio. fra DKK 48,8 mio. og er fortsat i væsentlig grad påvirket af eksterne faktorer, herunder især lavere tilførsel af kapital til virksomhederne inden for life science og biotek, som er ChemoMetecs vigtigste kundesegment.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides, reagenser og testkits, faldt i første kvartal med 2% til DKK 43,2 mio. og udgjorde dermed 47% af omsætningen mod 39% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser, herunder serviceaftaler, har udviklet sig tilfredsstillende, og der er således i første kvartal solgt serviceydelser for DKK 22,7 mio., svarende til en stigning på 21%. Indtægter fra serviceydelser udgjorde i første kvartal 25% af den samlede omsætning mod 17% i samme periode sidste år. Både USA/Canada og Europa har opnået en solid vækst i omsætningen af serviceydelser på hhv. 15% og 40%.

USA/Canada er ChemoMetecs største geografiske marked og udgjorde i første kvartal 60% af omsætningen. Omsætningen i USA/Canada faldt med 18% til DKK 54,6 mio. fra DKK 66,7 mio. Udviklingen skyldes primært et fald i omsætningen af instrumenter på 51% til DKK 11,6 mio. fra DKK 23,8 mio. Omsætningen på det nordamerikanske marked er samtidig negativt påvirket af udviklingen i dollarkursen sammenlignet med samme periode sidste år.

På det europæiske marked faldt omsætningen med 9% til DKK 28,2 mio. fra DKK 31,1 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen i omsætningen skyldes alene et fald i salget af instrumenter på 37%, mens salget af både forbrugsvarer og serviceaftaler udviklede sig positivt med en omsætningsfremgang på hhv. 10% og 40%.

I resten af verden faldt omsætningen med 48% fra DKK 16,0 mio. til DKK 8,3 mio., hvilket skyldes et fald i salget af instrumenter og forbrugsvarer på hhv. 67% og 15%. Omfanget af salg af serviceydelser i resten af verden er fortsat meget begrænset.


Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i første kvartal 2023/24T.DKK

USA/Canada

Europa

Øvrige lande
2023/24
1. kvartal
i alt
 2022/23
1. kvartal
i alt
 
Ændring
%
         
Instrumenter11.5889.4153.29524.298 48.838 -50
Forbrugsvarer25.79912.5114.85143.161 43.970 -2
Service16.4766.07512722.678 18.804 +21
Andet749191611.001 2.209 -55
I alt54.61228.1928.33491.138 113.821 -20


Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder
Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, faldt med 21% i første kvartal, hvilket primært kan tilskrives en tilbagegang i salget af instrumenter på 51%.

Forretningsområdet LCB udgjorde 91% af den samlede omsætning, sædanalyse 7%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde 2%.


Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i første kvartal 2023/24T.DKK

LCB-
markedet

Dyresæd*

Øl og mælk**
2023/24
1. kvartal
i alt
 2022/23
1. kvartal
i alt
 
Ændring
%
         
Instrumenter23.36361532024.298 48.838 -50
Forbrugsvarer36.2765.8341.05143.161 43.970 -2
Service22.678--22.678 18.804 +21
Andet90077241.001 2.209 -55
I alt83.2176.5261.39591.138 113.821 -20

* Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd
** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk


EBITDA

Resultatet af primær drift, EBITDA, blev i første kvartal på DKK 41,5 mio. mod DKK 65,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 36%. Omkostningerne i første kvartal var generelt marginalt højere end i samme periode sidste år, hvilket primært kan tilskrives stigende salgs-, administrations- og personaleomkostninger. Den største del af faldet i EBITDA kan dog henføres til faldet i omsætningen, som har påvirket både EBITDA og EBITDA-marginen negativt. EBITDA-marginen blev således på 46% mod 57% i samme periode sidste år. Dollarkursen har ligeledes påvirket EBITDA negativt.


Produktudvikling og produktion

I første kvartal 2023/24 har der været fokus på at etablere produktionen af XcytoMatic 40 (XM40), og den såkaldte 0-serie forventes at blive produceret i andet kvartal af regnskabsåret. Instrumentet har været præsenteret på flere messer, og instrumentet er blevet mødt med en stor interesse fra potentielle kunder. Næste skridt er nu den endelige og fulde lancering af instrumentet samt produktion og leverance til kunder, som allerede har afgivet ordrer.

Færdigudviklingen af instrumentet XcytoMatic 30 (XM30) er ligeledes i fuld gang, og de første interne tests er igangsat. Produktionen af XM30 forventes etableret i løbet af andet kvartal 2023/24, hvorefter en gradvis lancering vil kunne påbegyndes.

Lanceringen af de nye produkter er en vigtig strategisk milepæl, der forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige omsætningsvækst. Det forventes, at salget af XM40 gradvist vil påvirke omsætningen fra og med andet halvår 2023/24.


Organisation

Rasmus Kofoed tiltrådte den 1. august 2023 som ny CEO i ChemoMetec, og direktionen består herefter af Rasmus Kofoed og CFO Niels Høy Nielsen.

I det seneste kvartal er der samtidig sket en række ændringer af ledelsesteamet under direktionen.

Martin Helbo Behrenz er pr. 1. oktober 2023 tiltrådt som Vice Chief Operating Officer (vice-COO) med ansvar for produktion, logistik og kvalitet. Martin kommer fra en stilling som ansvarlig for finans og logistik i ChemoMetecs amerikanske datterselskab.

Derudover vil Christopher Runchel, der i de seneste seks år har været leder af det amerikanske datterselskab, pr. 1. december 2023 få det globale salgsansvar i rollen som Chief Sales Officer (CSO).

Pr. 1. december 2023 vil Marta Anglada Planagumà endvidere tiltræde i en nyoprettet stilling som Chief Marketing & Strategy Officer (CMSO) med ansvar for Strategi, Marketing og Product Management. Marta kommer med over 20 års erfaring primært inden for marketing i farma- og medtech-industrien.

De nye udnævnelser sker med henblik på at styrke ledelseskraften i ChemoMetec og sikre en effektiv indsats omkring vores strategiske prioriteter, herunder ikke mindst en succesfuld og gradvis lancering af vores fire nye produkter (XM40, XM30, NC-203 og Xcyto 5) inden udgangen af kalenderåret 2024.


Forventninger til 2023/24

På baggrund af udviklingen i første kvartal 2023/24 fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2023/24, som blev offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2022/23 den 13. september 2023. Omsætningen forventes i 2023/24 således at ligge i intervallet DKK 400-435 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 200-220 mio.


Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Rasmus Kofoed
Telefon: (+45) 2672 6819        

CFO Niels Høy Nielsen
Telefon: (+45) 2551 8724


Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com