02:04:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-12 Årsstämma 2024
2023-09-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 15-10 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-08 15-10 2023-Q1
2022-10-14 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2022-10-13 Årsstämma 2023
2022-09-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-15 Ordinarie utdelning CHEMM 4.00 DKK
2021-10-14 Årsstämma 2022
2021-09-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-09 Ordinarie utdelning CHEMM 1.50 DKK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-09-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-07 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-14 Bonusutdelning CHEMM 13
2020-01-13 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning CHEMM 7.50 DKK
2019-10-10 Årsstämma 2020
2019-09-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-02-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-12 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2018-10-11 Årsstämma 2019
2018-09-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-02-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-15 Årsstämma 2018
2017-10-13 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2017-10-12 Årsstämma 2018
2017-09-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-02-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-10-14 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2016-10-13 Årsstämma 2017
2016-09-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-10-09 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2015-10-08 Årsstämma 2016
2015-05-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-10-10 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2013-10-11 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2013-10-10 Årsstämma 2014
2012-10-12 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2011-10-14 Ordinarie utdelning CHEMM 0.00 DKK
2010-10-06 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ChemoMetec är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom design, utveckling och produktion av patenterade instrument för cellräkning och cellanalys. Bolaget samarbetar och stadgar avtal med aktörer som forskningsinstitut, universitet, livsmedelsbolag, sjukhus och specialkliniker. Kunderna återfinns på en global marknad. Bolaget grundades ursprungligen under 1997 och har sitt huvudkontor i Alleröd.
2022-05-05 08:30:00

MEDDELELSE NR. 223
5. maj 2022

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2021/22 (1. januar - 31. marts 2022)

Markant vækst i omsætning og driftsresultat

ChemoMetec fortsatte væksten i 3. kvartal 2021/22 og opnåede en omsætning på DKK 111,9 mio., svarende til en stigning på 60% i forhold til samme kvartal året før. Stigningen skyldes især en betydelig fremgang på det nordamerikanske marked og er drevet af høje vækstrater inden for cellebaseret terapi. Resultatet af primær drift, EBITDA, blev på DKK 58,6 mio. i kvartalet svarende til en stigning på 86% i forhold til samme kvartal året før, mens EBITDA-marginen blev på 52%.

Hovedpunkter

  • Omsætningen blev i 3. kvartal på DKK 111,9 mio., svarende til en stigning på 60% i forhold til samme kvartal sidste år.
  • Væksten i omsætningen kan især tilskrives en fremgang på 82% på det nordamerikanske marked, som i perioden udgjorde 56% af ChemoMetecs samlede omsætning.
  • Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life science research, Cellebaseret terapi samt Bioprocessing (LCB), steg i 3. kvartal med 67% og udgør nu 93% af den samlede omsætning.
  • Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal til DKK 58,6 mio. fra DKK 31,6 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 86%. EBITDA-marginen blev på 52% i kvartalet mod 45% året før.
  • Den globale forsyningssituation for råvarer forventes i indeværende regnskabsår ikke at påvirke ChemoMetecs leveringsevne vedrørende færdige produkter, og som følge heraf fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2021/22, som senest blev opjusteret den 12. april 2022.
  • Den globale komponentmangel har derimod påvirket forholdene vedrørende det kommende nye produkt, XcytoMatic. XcytoMatic var tæt på at være færdigudviklet ved udgangen af 3. kvartal, men instrumentet kan desværre ikke sættes i produktion på grund af den globale forsyningssituation. Det er dog ledelsens håb og forventning, at XcytoMatic vil kunne produceres i løbet af efteråret 2022, og at frigivelsen til salg vil kunne ske umiddelbart derefter.

Situationen vedrørende Covid-19 og den globale råvareforsyning, herunder krigen i Ukraine

Udfordringerne vedrørende Covid-19 har været aftagende i kvartalet i takt med den gradvise ophævelse af restriktioner på tværs af ChemoMetecs markeder. Udbredelsen af Corona-varianten Omikron har dog i perioden medført et generelt højere sygefravær, som har givet gener i de fleste afdelinger i ChemoMetec.

Den globale forsyningssituation for råvarer er stadig problematisk, og usikkerheden er øget yderligere som følge af krigen i Ukraine.

På trods af ovenstående samt en betydelig omsætningsvækst har ChemoMetec kunnet opretholde produktion, kvalitetskontrol og logistikfunktioner på et tilfredsstillende niveau, og har dermed sikret levering af produkter af vanlig høj kvalitet og uden nævneværdige forsinkelser.

Leveringssikkerhed har været ChemoMetecs absolut højeste prioritet i det forløbne kvartal, og samtlige afdelinger har bidraget til at sikre leverancerne af produkter. Som følge heraf har flere interne projekter, herunder udviklingsprojekter, haft færre ressourcer til rådighed, hvilket naturligt har resulteret i forsinkelser på projekterne.

ChemoMetec bestræber sig løbende på at opbygge betydelige lagre af en lang række råvarer og komponenter, ligesom der typisk er indgået rammeaftaler med væsentlige leverandører. Der opleves dog stadigt stigende leveringstider på især elektroniske komponenter, og derfor er der løbende udfordringer med at sikre den fornødne lageropbygning af enkelte kritiske komponenter.

Samlet set vurderes det, at usikkerheden omkring Covid-19 er kraftigt aftagende, mens der fortsat er usikkerhed omkring den fremtidige leveringssikkerhed af komponenter til ChemoMetecs produkter.

Udvikling i omsætning og driftsresultat (EBITDA)

Omsætningen steg i 3. kvartal 2021/22 til DKK 111,9 mio. fra DKK 69,7 mio., svarende til en stigning på 60% i forhold til samme kvartal året før. I de første tre kvartaler steg omsætningen til DKK 321,7 mio. fra DKK 202,7 mio., svarende til en stigning på 59%. Stigningen, der er betydeligt større end forventet, skyldes hovedsagelig et øget salg til nordamerikanske kunder inden for cellebaseret terapi.

Omsætningen af instrumenter steg i 3. kvartal med 76% til DKK 56,1 mio. Salget af celletælleren
NC-202 udviklede sig planmæssigt og blev mere end fordoblet. For celletælleren NC-200 har omsætningsfremgangen været større end forventet ved regnskabsårets begyndelse. Den meget positive udvikling i omsætningen af NC-200 kan primært tilskrives en betydelig fremdrift hos eksisterende
NC-200 kunder, hvis FDA-ansøgninger inden for cellebaseret terapi passerer nye milepæle inden for godkendelsessystemet. Jo længere ansøgningerne kommer i processen, jo flere NC-200 instrumenter har kunderne behov for i det videre forløb.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter engangskassetter, slides, reagenser og testkits, steg i 3. kvartal med 34% til DKK 39,0 mio. og udgør 35% af omsætningen.

Salget af serviceydelser, herunder serviceaftaler, har også udviklet sig tilfredsstillende. Der er således i 3. kvartal solgt serviceydelser for DKK 15,9 mio., svarende til en stigning på 110% i forhold til samme periode året før. Indtægter fra serviceydelser udgør nu 14% af den samlede omsætning. Salg af serviceaftaler sker alene til kunder inden for LCB-markedet og er relateret til instrumenterne NC-200 og NC-202 samt i mindre omfang NC-250 og NC-3000. Det er fortsat i USA, der sælges flest serviceaftaler.

Den samlede omsætningsvækst på 60% i 3. kvartal er drevet af en vækst på 82% i USA/Canada, 27% i Europa og 75% i resten af verden (”Øvrige lande”).

På det europæiske marked steg omsætningen til DKK 32,8 mio. fra DKK 25,9 mio. i samme periode året før. Set i lyset af en usædvanlig høj vækst i samme periode sidste år, anses dette som tilfredsstillende. Omsætningsvæksten er særligt drevet af salget af instrumenter og serviceydelser, som er steget med hhv. 32% til DKK 16,5 mio. og 52% til DKK 3,6 mio.

USA/Canada er ChemoMetecs største geografiske marked og udgjorde i 3. kvartal 56% af omsætningen. Omsætningen i USA/Canada steg til DKK 62,6 mio. fra DKK 34,4 i samme periode året før, og den meget positive udvikling skyldes primært mere end en fordobling af salget af analyseinstrumenter, som steg til DKK 29,1 mio. fra DKK 14,4 mio. Den største procentvise fremgang var dog inden for salget af serviceydelser, som steg med 140%. Omsætningen på det nordamerikanske marked var i 3. kvartal positivt påvirket af en stigning i dollarkursen på ca. 7,5%.

I resten af verden steg omsætningen til DKK 16,5 mio. fra DKK 9,4 mio. i samme periode året før. Den positive udvikling er drevet af en vækst i omsætningen af instrumenter på 107% til DKK 10,5 mio. og en vækst i omsætningen af forbrugsvarer på 40% til DKK 5,7 mio. De to største markeder i resten af verden er Kina og Japan, som tegner sig for en andel på hhv. 41% og 19%.

For årets første ni måneder var den samlede omsætningsvækst på 59%. Omsætningsvæksten er drevet af en vækst på 83% i USA/Canada, 27% i Europa og 56% i resten af verden.


Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2021/22T.DKK


Europa


USA/Canada


Øvrige lande
2021/22
3. kvartal
i alt
 2020/21
3. kvartal
i alt*
       
Instrumenter16.48429.12710.47956.090 31.941
Forbrugsvarer12.42420.8475.71238.983 29.193
Service3.56812.21814615.932 7.601
Andet362383116861 973
I alt32.83862.57516.453111.866 69.708

*Sammenligningstal er tilpasset som i årsrapporten for 2020/21 (se side 67), og installationer er således flyttet fra ”Andet” til ”Service”, og licenser og reservedele er flyttet fra ”Andet” til ”Instrumenter”.T.DKK


Europa


USA/Canada


Øvrige lande
2021/22
9 mdr.
i alt
 2020/21
9 mdr.
i alt*
       
Instrumenter48.38094.13627.945170.461 100.089
Forbrugsvarer34.65356.18914.643105.485 79.623
Service9.96132.19737642.534 20.400
Andet9991.9282723.199 2.578
I alt93.993184.45043.236321.679 202.690

*Sammenligningstal er tilpasset som i årsrapporten for 2020/21 (se side 67), og installationer er således flyttet fra ”Andet” til ”Service”, og licenser og reservedele er flyttet fra ”Andet” til ”Instrumenter”.

Væksten i omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, blev på 67% i 3. kvartal, og ligesom i de første to kvartaler af regnskabsåret er fremgangen primært sket på baggrund af et væsentligt større salg af instrumenter. Inden for LCB er det fortsat salg til kunder, der arbejder med cellebaseret terapi, som driver væksten.

Forretningsområdet LCB udgjorde 93% af den samlede omsætning, sædanalyse 6%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde godt 1%.

Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2021/22

T.DKKLCB-
markedet
Produktions- og kvalitetskontrol af dyresædProduktions-kontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk2021/22
3. kvartal
i alt
 2020/21
3. kvartal
i alt*
       
Instrumenter54.5091.4998256.090 31.941
Forbrugsvarer32.6305.0331.32038.983 29.193
Service15.932--15.932 7.601
Andet7746621861 973
I alt103.8456.5981.423111.866 69.708

*Sammenligningstal er tilpasset som i årsrapporten for 2020/21 (se side 67), og installationer er således flyttet fra ”Andet” til ”Service”, og licenser og reservedele er flyttet fra ”Andet” til ”Instrumenter”.

T.DKKLCB-
markedet
Produktions- og kvalitetskontrol af dyresædProduktions-kontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk2021/22
9 mdr.
i alt
 2020/21
9 mdr.
i alt*
       
Instrumenter165.4783.7511.232170.461 100.089
Forbrugsvarer87.79314.5143.178105.485 79.623
Service42.534--42.534 20.400
Andet2.877243793.199 2.578
I alt298.68218.5084.489321.679 202.690

*Sammenligningstal er tilpasset som i årsrapporten for 2020/21 (se side 67), og installationer er således flyttet fra ”Andet” til ”Service”, og licenser og reservedele er flyttet fra ”Andet” til ”Instrumenter”.

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal til DKK 58,6 mio. fra DKK 31,6 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 86%. Omkostningerne i 3. kvartal er generelt højere end i samme periode året før, hvilket primært kan tilskrives stigende kapacitetsomkostninger og råvarepriser som følge af den udfordrende forsyningssituation. Omkostningerne er dog ikke steget i samme omfang som væksten i omsætningen, hvorfor EBITDA-marginen er steget til 52% fra 45% i 3. kvartal sidste år.

Trods de stigende priser på en række komponenter har ChemoMetec indtil videre valgt at fastholde priserne på sine produkter.

I de tre første kvartaler blev EBITDA på DKK 174,5 mio., og EBITDA-marginen blev på 54% mod DKK 98,7 mio. og 49% i tilsvarende periode sidste år.

Antallet af fuldtidsmedarbejdere var i 3. kvartal 148 mod 131 i samme kvartal året før.

Produktudvikling

Udviklingsafdelingen har i perioden været præget af en del fravær som følge af Covid-19. Derudover har afdelingen i et betydeligt omfang assisteret produktionsafdelingen med blandt andet at sikre de fornødne forsyninger af råvarer til de eksisterende produkter.

Selve produktudviklingen har i 3. kvartal primært været fokuseret på færdigudviklingen af XcytoMatic. Trods ovennævnte udfordringer var XcytoMatic ved udgangen af 3. kvartal tæt på at være færdigudviklet, men instrumentet kan desværre ikke på nuværende tidspunkt indkøres i produktionen på grund af den globale forsyningssituation og den dertil hørende komponentmangel.

Det er endnu usikkert, hvornår forsyningssituationen igen er tilfredsstillende, og som følge heraf kan ChemoMetec ikke p.t. mere præcist angive tidspunktet for den forventede frigivelse af XcytoMatic til salg. Medmindre situationen forværres, er det dog ledelsens håb og forventning, at XcytoMatic vil blive sat i produktion i løbet af efteråret 2022, og at frigivelsen til salg vil kunne ske umiddelbart derefter.

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selskabets patenter. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 17 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 73 patenter i udvalgte lande, herunder 16 i USA.

Forventningerne til 2021/22

På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af regnskabsåret 2021/22 og forventningerne til det resterende kvartal fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2021/22, som senest blev opjusteret den 12. april 2022. Omsætningen forventes i 2021/22 således at ligge i intervallet DKK 420-425 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 218-221 mio.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon: (+45) 4813 1020        

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com