17:21:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-06-26 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-16 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Clean Motion är verksamt inom fordonssektorn. Bolaget affärsverksamhet är inriktad mot utveckling av elektriska trehjulingar under det egna varumärket Zbee. Fordonen är särskilt anpassade för stadstrafik, med visionen att erbjuda hållbara fordon. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där fordonen används av både privata aktörer samt företagskunder. Bolagets huvudkontor ligger i Lerum.
2024-05-15 18:08:41

Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2023 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Den riktade kvittningsemissionen beslutades enligt förslag. Ändring av bolagsordningen beslutades enligt förslag. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Joel Rozada, Sofia Haby, Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter samt Emma Rozada som styrelsesuppleant. BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Göran Folkesson till styrelsens ordförande. Dessutom beslutades om bemyndigande enligt styrelsens förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Val av styrelse och revisor
Joel Rozada, Sofia Haby, Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter samt Emma Rozada som styrelsesuppleant.BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Göran Folkesson till styrelsens ordförande.

Ändring av bolagsordning
Stämman valde att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Riktad kvittningsemission
Stämman beslutade att genomföra den riktade kvittningsemissionen för försäljningen av THETC The Techno Creatives Ventures ABs (”The Techno Creatives”) andel i Electric Vehicle Cloud Technology AB (”EVCT”) motsvarande 7 655 340 aktier till en teckningskurs om 1,306 kronor, i enlighet med de villkor som kommunicerades genom pressmeddelande den 11 april 2024.

Arvode
Stämman beslutade att inget arvode för styrelsen skall utgå. 
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Lerum, 2023-05-15

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson VD
Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.