18:02:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Clean Motion är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot utveckling av produkter inom fordonsindustrin, där bolaget för närvarande utvecklar elektriska trehjulingar under varumärket Zbee. Fordonen är särskilt anpassade för stadstrafik, med visionen att erbjuda hållbara fordon med låg miljöpåverkan. Bolagets huvudkontor är beläget i Lerum.

Kalender

2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-16 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning CLEMO 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-11-20 19:30:00

Emissionslikvid ännu ej inkommen, investeraren fortsatt optimistisk om investering.

Göran Folkesson, VD: Jag kan bara konstatera att emissionslikviden som utlovats till denna vecka ännu ej inkommit till oss. Vi har en fortsatt tät dialog och investeraren är fortsatt positiv till investeringen och att emissionslikviden kommer till bolaget i närtid.
Med anledning till situationen kommer styrelsen att ha ett extra styrelsemöte på måndag eftermiddag för att diskutera situationen och besluta om ev. åtgärder och alternativ.

Lerum, 2020-11-20

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 kl. 19:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.