20:43:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Den Jyske Sparekasse är en dansk bank som bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den danska marknaden.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-13 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning DJS 0.00 DKK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Ordinarie utdelning DJS 0.00 DKK
2019-04-01 Årsstämma 2019
2019-03-07 Bokslutskommuniké 2018
2021-01-13 16:43:00

Selskabsmeddelelse nr. 2/2021

Grindsted, den 13. januar 2021


Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Den Jyske Sparekasse - fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse vedtaget


Den Jyske Sparekasse har i dag, onsdag d. 13. januar, afholdt ekstraordinær generalforsamling, med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Generalforsamlingen vedtog den foreslåede fusion af Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S med Vestjysk Bank som det fortsættende selskab og Den Jyske Sparekasse som det ophørende selskab i overensstemmelse med fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 26. november 2020.

Ved fusionen overdrages Den Jyske Sparekasses samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser til Vestjysk Bank, og Den Jyske Sparekasse opløses uden likvidation. Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen er opfyldte. Samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen, jf. selskabsloven § 250.

Ved fusionen ombyttes aktierne i Den Jyske Sparekasse med nyudstedte aktier i Vestjysk Bank samt et kontant vederlag, således at 1 aktie á nominelt 10 kr. i Den Jyske Sparekasse ombyttes med 34 aktier á nominelt 1 kr. i Vestjysk Bank samt et kontant vederlag på DKK 28,17.

Direktionen i det fortsættende institut vil bestå af Jan Ulsø Madsen (ordførende direktør), Claus E. Petersen (viceordførende direktør), Torben Sørensen (bankdirektør) og Michael Nelander Petersen (bankdirektør).

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende institut vil være Kim Duus (formand), Niels Fessel (næstformand), Lars Langhoff, Jan Nordstrøm, Hanne Træholt Odegaard, Lars Holst, Bent Simonsen, Bolette van Ingen Bro og Claus Jensen.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende institut vil være Karsten Westergaard Hansen, Steen Louie, Jacob Møllgaard og Mette Holmegaard Nielsen.

Eneste yderligere betingelse for fusionens gennemførelse er herefter, at Finanstilsynet meddeler tilladelse hertil i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed. Dette forventes at ske i morgen, torsdag den 14. januar 2021, hvor registreringen hos Erhvervsstyrelsens også forventes gennemført. Dette vil tillige være sidste handelsdag for aktierne i Den Jyske Sparekasse.

Generalforsamlingen bemyndigede Bo Holse (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og de til myndighederne indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.


Yderligere oplysninger

Eventuelle henvendelser bedes rettes til:

Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte) eller

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte).